Europas bedste skattely

Der er store penge at tjene ved at flytte til fire forskellige europæiske lande. Med god planlægning kan du fjerne næsten hele skattebyrden - men du skal både have formue og kunne undvære Danmark.

PENSION

‘Side 1: Europas bedste skattely’

Hvor mange skal der egentlig bo i Danmark. 5.511.451 eller 3.511.451 mennesker?

Hvis vi spørger skattejurist Hans Birkholm, der er partner i firmaet International Wealth Management, Inwema, vil han pege på det sidste tal.

“Rent skattemæssigt burde to millioner danskere pakke kufferten nu,” siger han.

I princippet omfatter det både privatansatte, selvstændige, pensionsmodtagere og folk, der lever af deres formue. Sagen er, at skattereformen til trods, udgør vores betalinger til det offentlige stadig en uforholdsvis stor andel af vores indtægt i sammenligning med andre lande.

En halv million danskere
Med et arbejde i Danmark er det selvfølgelig lettere sagt end gjort at flytte – selv om det økonomisk set næsten altid kan betale sig. Men selv hvis vi ser bort fra dem, der skal op og på arbejde, er der ifølge Hans Birkholm en halv million personer, der bør overveje en enkeltbillet til udlandet ud fra en økonomisk betragtning.

Øvelsen kræver, at du har en formue på omkring fem millioner kroner, hvilket umiddelbart lyder af meget. Men det er husstandens samlede formue, der tænkes på – det vil sige, hvad både du og din partner ejer. Og når først friværdi, pensioner og opsparing er talt med, er der mange, der kvalificerer sig, vurderer skatteeksperten. Desuden skal beløbet forstås i en sammenhæng, hvor du er i bevægelse eller villig til at prøve noget nyt. Det handler ikke om at tvangssælge sine aktiver for at komme af sted.

Attraktive lande
Hvilket land det er attraktivt at flytte til, afhænger af, hvordan din formue ser ud. Der er groft sagt tre muligheder. Hvis du har en kontant formue, fordi du eksempelvis har solgt en virksomhed eller en ejendom, er paletten af interessante skattelande ret bred.

Du kan overveje at flytte til Schweiz, Luxembourg, Spanien eller til England, hvor dit afkast af formuen kan blive helt skattefrit.

Er din formue derimod bundet op på en virksomhed, som du driver, og som har udsigt til at blive mere værd, kan det også være en fordel at flytte. I første omgang skal du dog være opmærksom på, at hvis dine klienter og omsætning er her i landet, vil den løbende indtægt være svær at flytte i skattely. Du skal betale selskabsskat på 25 procent.

Men bor du i udlandet, kan du til gengæld slippe billigere i skat, når du trækker penge ud af firmaet. Og her er det mod England og Spanien, du bør kigge. I bedste fald vil du rejse ud med en skattegevinst på op til 45 procent i bagagen.

Pas på dobbeltbeskatning
Hvis den væsentligste del af din formue er knyttet til pensionsordninger, er der i første omgang to forhold at tage højde for, inden du udvælger din destination. For det første skal det være til et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med – ellers risikerer du at betale skat både her og der.

Og for det andet skal skattesatsen i det pågældende land være lavere end i Danmark. På det grundlag bliver en lang række lande siet fra, heriblandt Frankrig og delvist også Spanien, som, indtil regeringen for nylig ophævede de gældende dobbeltbeskatningsaftaler, var foretrukne rejsemål. Men dermed ikke sagt, at mulighederne er udtømte.

I Vesteuropa kan du stadig finde attraktive lande, hvor du både er sikret lav skat, god social dækning og let mulighed for at komme hjem til Danmark for at besøge venner og familie. Her er det især mod alpelandet Schweiz eller storhertugdømmet Luxembourg, du skal søge. I bedste falde kan du reducere din effektive skat fra omkring 50 procent til 10 procent.

Din partner skal med
Du skal opfylde en række krav for at undgå at betale skat i Danmark. For det første skal du opgive din helårsbolig. Det gør du ved at sælge eller udleje med en uopsigelig lejekontrakt i minimum tre år.

Det er o.k., at du beholder dit sommerhus, men du må højst bruge det i 180 dage om året og kun til formålet, det vil sige som fritidsbolig. Samtidig skal du være opmærksom på, at hvis du har ejet sommerhuset i mere end otte år, og du er pensionsmodtager, vil det blive betragtet som en helårsbolig.

Samtidig kan du ikke nøjes med selv at tage af sted. Hvis din ægtefælle og hjemmeboende børn bliver tilbage, vil du rent skattemæssigt stadig være bosiddende i Danmark.

‘Side 2: Europas bedste skattely’

Tags

Anbefalede artikler