Ejere af medarbejderaktier risikerer skattesmæk

PENSION

Du kan risikere et svidende skattehug, hvis du ikke udnytter dine optioner for medarbejderaktier inden den 1. januar 2010. Når den nye skattereform denne dag træder i kraft, vil medarbejderoptioner nemlig blive beskattet, når du udnytter dem til at få udstedt aktier, og ikke som nu, hvor de først bliver beskattet, når du sælger de underliggende aktier.

I dag betaler du kun 42 procent i skat, når du sælger de aktier, der er indtjent gennem lønnen, svarende til den almindelige aktieavancebeskatning. Reglen kaldes 15-procentreglen, fordi den kun gælder for aktieoptioner, hvor udnyttelseskursen er 15 procent lavere end børskursen. Men med de nye regler vil du skulle betale skat, så snart du modtager aktierne eller udnytter din aktieoption til at købe aktier. Beskatningen bliver derudover den samme, som du betaler af din løn – hvilket vil sige maksimalt 56 procent. Dertil kommer, at de nye regler kan komme til at gælde med tilbagevirkende kraft. Det skyldes, at den tidligere og muligt højere beskatning også kan komme til at gælde, hvis du udnytter optioner, som er tildelt, før reglerne træder i kraft den 1. januar 2010.

Tags

Anbefalede artikler