Efterløn: Få mest ud af dine efterlønspenge

Fra april kan du få pengene fra din efterlønsordning udbetalt. Men skal du sætte dem i pension, aktier - eller i banken? Se her, hvordan du bedst investerer dine penge.

PENSION


‘Pengesedler,

Fra april og et halvt år frem er det muligt at få udbetalt sin efterlønsordning. Har du været med i ordningen siden 1. juli 1999 kan du få udbetalt i alt cirka 62.000 kroner. Penge & Privatøkonomi har denne prioriterede liste over, hvad du ud fra en fornuftig synsvinkel bør investere pengene i.

1. Afdrag dyr gæld
Har du forbrugsgæld eller bankgæld, der har en rentesats over cirka 6-7 procent er det klogt at afdrage så meget som muligt. Selvom du måske ikke kan indfri det hele, eller du vælger kun at bruge nogle af efterlønspengene på et ekstraordinært afdrag, er der mange penge at spare ved den lavere renteudgift. En sparet rente på 10 procent af 60.000 kroner løber op i cirka 4.000 kroner efter skat, hvilket kan betale en uges charterrejse til sommer. Afdrager du ekstraordinært, uden at lånet indfries helt, kan du ved at fortsætte med den samme ydelse hurtigere blive lånet kvit. Du kan også forhandle en lavere ydelse på restlånet og dermed mærke lettelsen i din daglige økonomi.

2. afdrag evt. billigere gæld
Har du realkreditlån, kan det ikke betale sig at afdrage ekstraordinært. Dels vil den sparede rente være relativ begrænset, dels er der ekstra omkostninger til indfrielse. Har du billig bankgæld, det vil sige med en rente på under cirka 5 procent, er det nemt af afdrage ekstraordinært, men hvis du får brug for at låne nye penge på et senere tidspunkt, er det ikke sikkert, at du kan opnå samme lave rente.

3. Investerer i din bolig
Ejer du din egen bolig har du gode muligheder for at investere penge med et godt skattefrit afkast. Det er især energiforbedringer i form af tykkere og bedre isolering af loft og vægge, bedre varmestyring af varmesystem, isolering af varmerør ved fyr, energiglasruder samt skift af energikilde fra især oliefyr til gasfyr (hvis det er muligt) eller til jordvarme. Installation af solceller eller solfangere er også en mulighed.

Det er alle investeringer, der giver skattefrit afkast i form af sparede energiudgifter. Derimod er det erfaringen af investeringer i nyt køkken eller badeværelse ikke direkte giver en afkast i form af tilsvarende højere salgspris, men rigtigt udført det kan være en medvirkende årsag til hurtigere salg af boligen.

4. Sæt opengene i aktier eller i banken
Alt efter temperament og tidshorisont kan pengene sættes ind på en bankkonto, investeres i obligationer, aktier eller investeringsbeviser. Hvis du er usikker på om og hvornår pengene skal bruges på forbrugsrelaterede ting er det klogest at sætte pengene ind på en bankkonto, hvor de umiddelbart kan hæves igen. Det giver bare ikke så meget i rente. For at få en høj rente, kræves det at pengene bindes i flere år. På mybanker.dk kan du finde en oversigt over pengeinstitutter, der giver de højeste renter. Vær meget opmærksom på de krav, der stilles til bindingsperiode, forretningsomfang og eventuelt medejerskab i form af aktier eller garantindskud.

Investering i obligationer kan ikke anbefales, da renten er for lav og omkostninger for store for et så relativt begrænset beløb.

Investering i aktier/investeringsbeviser er absolut en interessant, men også mere avanceret mulighed. Men investering i aktier er som bekendt forbundet med risiko. Hvis du ikke tidligere har investeret i aktier, skal du nøje overveje, hvor meget du er villige til at se dine aktier falde i værdi, og hvornår du regner med at skulle bruge pengene igen. Du kan i Penge & Privatøkonomi hver måned få gode råd og tip til investering i aktier.

5. Sæt ekstra penge ind på pensionen
Du kan også vælge afsætte ekstra pengene ind på din pensionsordning. Først skal du finde ud af, hvor meget du sparer op via din arbejdsgiver, og hvordan pengene fordeles på henholdsvis kapitalpension, rateopsparing og livrente. Det ved dit pensionsselskab. Du kan maksimalt indbetale 46.000 kroner på kapitalpension, 50.000 kroner på rateopsparing, mens der ingen grænse er for indskud på livrente, der sker via arbejdsgiveren. Når du har fundet ud af, hvordan det fordeles kan du beslutte, hvordan den ekstraordinære indbetaling skal ske. Her kan du enten indbetale på privatordninger typisk i din bank eller du kan øge din egenbetaling resten af året ved at give lønkontoret besked om at indbetale en større procentdel af din månedsløn.

Ud fra en ren skattemæssig prioritering skal du indbetale på kapitalpension, hvis du ikke har så høj en indkomst, at du betaler topskat. Betaler du derimod topskat skal du primært indbetale på en rateopsparing og derefter på livrenten for at få fradrag i topskatten. Rådfør dig eventuelt med din bank eller pensionsselskab.

6. Øg din opsparing - hver måned
Når du træder ud af efterlønsordningen, skal du jo fremover ikke betale til ordningen via din a-kasse. Der bør du overveje, om du skal øge din pensionsopsparing tilsvarende. Dermed kan du sikre en mindre del af den værdi, som efterlønnen havde.

 

Tags

Anbefalede artikler