Efterløn er en god pensionsordning

PENSION

Regner du med at gå på efterløn, så er det ud fra en snæver privatøkonomisk betragtning en fordelagtig ordning. Selv hvis man medregner udgiften til medlemskab af a-kassen i efterlønsbidraget, så leverer efterlønsordningen et afkast på mellem 3 og 5 procent afhængigt af, om man modtager efterløn i tre eller fem år. Det viser beregninger, som Penge & Privatøkonomi har foretaget.

Kun hvis du arbejder helt frem til folkepensionsalderen og dermed frasiger dig efterlønnen, får du i stedet den skattefrie præmie. Beregninger viser her, at den forretning giver underskud, idet forrentningen bliver en negativ rente på knap 3 procent. Konklusionen er, at hvis du planlægger at gå på efterløn, så er det en god og givtig ordning. Men pønser du på at få den skattefrie præmie, så kan det bedre betale sig at spare op på anden vis.

Tags