Effektiv topskatte-dræber

Hvis du er med i virksomhedsskatteordningen og har et opsparet overskud, bør du ikke trække penge ud på denne side af nytår.

PENSION

Er du med i virksomhedsskatteordningen, fordi du har et firma, har anparter og/eller en forældrekøbt lejlighed, er der mulighed for at spare penge i skat ved en smule planlægning. Skattereformens lavere marginalskat næste år betyder, at du kan spare cirka syv procentpoint i skat ved at vente til 2010 med at hæve penge i dit firma.

Skattefordelen gælder for de 76.000 danskere, der har opsparet overskud i virksomhedsordningen. De kan slippe for at skulle betale cirka 63 procent i marginalskat af hævede penge og i stedet nøjes med højest 56 procent i 2010 og fremover. Med virksomhedsskatteordningen er der mulighed for at planlægge skatten på en sikker måde og næsten selv bestemme trækprocenten.

Der skal betales almindelig indkomstskat af alt, hvad indehaveren hæver til privatforbrug, og mange indretter sig sådan, at de trækker ud lige op til topskattegrænsen. Resten er opsparet overskud, som de betaler en foreløbig acontoskat på 25 procent af. Når de i et senere år, eksempelvis som pensionister, trækker penge fra virksomhedens konto for opsparet overskud, skal de betale almindelig skat – fratrukket acontoskatten.

Hvis de fortsat kan holde privatforbruget under topskattegrænsen, så ringer besparelsen for alvor. Så falder beskatningen fra 2010 til cirka 41 procent inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at de tjener 22 procent i forhold til den hidtidige topskat – eller 220.000 kroner for hver opsparet million.

Alt i alt kan det faktisk betale sig for folk i virksomhedsskatteordningen eventuelt at tage et lån i deres private økonomi i år for at nedbringe eller stoppe udbetalingerne fra virksomheden resten af året. Derved kan de spare mere overskud op til senere udbetaling til en lavere beskatning.

Tags

Anbefalede artikler