DIN SKATTEKALENDER 2014

Sammen med revisionsfirmaet Deloitte giver Penge & Privatøkonomi dig de vigtigste datoer, fradrag og muligheder, du skal huske i din privatøkonomi i løbet af 2014

  Foto: istockphoto.com  

PENSIONHURTIGST MULIGT I 2014
Husk at beregne restskat af eventuelle aktieavancer ved aktiesalg, virksomhedsindkomst, udenlandske indkomster og andre skattepligtige indtægter, som du eventuelt har oppebåret i 2013 - men som ikke har været indregnet på din forskudsopgørelse for 2013.

Jo hurtigere du indbetaler skatten af disse indtægter, desto færre ikke-fradragsberettigede renter vil du skulle betale.

***

10. MARTS: TJEK, OM DU FÅR SKAT RETUR
Nu kan du i TastSelv se og rette din årsopgørelse for 2013. Ændrer du din årsopgørelse i TastSelv, kan du med det samme se resultatet, og om du skal have overskydende skat eller betale restskat. Betaler du din restskat for 2013 i perioden 1. januar til og med 1. juli 2014, skal der betales en dag-til-dag rente på 3,0 procent p.a., som ikke er fradragsberettiget.

Et eksempel: Venter du med at betale din restskat for 2013, til du får din årsopgørelse 10. marts, skal du betale ca. 6 kroner i rente for hver 1.000 kr.’s restskat.

GODT RÅD: Husk håndværkerfradraget, rejsefradrag samt fradrag for børnebidrag og konvertering. Læs mere mere HER.

***

FRA 4. APRIL: SKAT ÅBNER PENGEKASSEN
Skat udbetaler overskydende skat for 2013. Overskydende skat op til 100.000 kroner bliver sat ind på din Nemkonto, men beløb under 100 kroner bliver dog overført til næste år. Har du overskydende skat over 100.000 kroner, ryger de også ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

***

1. MAJ: SIDSTE FRIST FOR DIN ÅRSOPGØRELSE
Sidste frist for at indsende eller indtaste eventuelle rettelser eller tilføjelser til din årsopgørelse for 2013 på TastSelv, hvis du ikke skal indgive en udvidet selvangivelse.

Bemærk: Fra 11. maj er det muligt for dig at få genoptaget årsopgørelsen for 2013, men så skal du indtaste begrundelse ved ændringer.

***

UNIK CHANCE I 2014: OMLÆG DIN KAPITALPENSION OG FÅ SKATTEGEVINST
Har du en kapitalpension, skal du betale 40 procent i afgift, når du til sin tid hæver den, men omlægger du den inden udgangen af 2014 til en aldersopsparing, slipper du med 37,3 procent i afgift og sparer dermed 2,7 procent.

Du skal dog være varsom, hvis du har en lukrativ, garanteret rente på fx 4,5 procent på din kapitalpension. Så skal du først sikre dig hos dit pensionsselskab, at du får garantien med, hvis du omlægger.

***

1. JULI:
SIDSTE FRIST FOR UDVIDET SELVANGIVELSE
Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse for 2013. Eksempelvis hvis du har en udlejningsejendom som fx et forældrekøb, har solceller på taget eller er selvstændig med enkeltmandsvirksomhed.

Bemærk: 1. juli er bl.a. også sidste frist for at selvangive, hvis du har udenlandsk indkomst i form af fx løn fra udlandet, udlejning af udenlandsk ejendom og aktier samt selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Bonusinfo: Er du gift med en skatteyder, der har frist for selvangivelse 1. juli, har du også selv frist 1. juli.

***

1. JULI:
SIDSTE CHANCE FOR AT UNDGÅ RENTESMÆK
Har du stadig ubetalt restskat for 2013, er det sidste frist for at indbetale, hvis du vil undgå et procenttillæg på din restskat på 5,0 procent, som ikke er fradragsberettiget.

Et eksempel: Har du en restskat på 10.000 kroner, koster det dig kun ca. 150 kroner i dag-til-dag rente, hvis du betaler den 1. juli, men 500 kroner i procenttillæg efter 1. juli.

***

AUGUST: LEJ VÆRELSE UD OG FÅ SKATTEFRI GEVINST
Lejer du et værelse i din bolig ud, fx til en ny studerende på en af de videregående uddannelser, er de første 24.000 kr. af lejeindtægten skattefri hvert år. Det betyder fx, at du kan leje ud i sidste del af 2014 og første del af 2015 og nå op på en samlet skattefri fortjeneste på 48.000 kr. for den periode.

De 24.000 kr. gælder i øvrigt også, hvis du lejer hele din bolig ud en del af året. Og reglen gælder naturligvis også, hvis du udlejer inden august.

***

20. AUGUST: NU FALDER SKATTEREGNINGEN
Har du stadig ubetalt restskat for 2013, vil den del af skatten, der overstiger 18.300 kroner plus procenttillæg på 5,0 procent, blive opkrævet i 3 rater i hhv. august, september og oktober med sidste rettidige betalingsfrist den 20. Restbeløbet under 18.300 kr. indregnes i din forskudsskat for 2015.

***

NOVEMBER: TJEK DIN FORSKUDSOPGØRELSE NU
Omkring begyndelsen af november kan du se din forskudsopgørelse for 2015 i TastSelv. Kig på den og juster til, så den matcher dine forventninger til din indkomst og dine fradrag i 2015.

Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere, som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

GODT RÅD: Juster din skat løbende og undgå skattesmæk
Du bør altid rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Ellers risikerer du at have betalt alt for meget eller lidt i skat, når året er omme - og i værste fald får du et større skattesmæk. Det kan for eksempel være i disse tilfælde:
*Du får mere eller mindre i løn - evt. i form af bonus eller lign.
*Du holder op med at arbejde
*Du køber eller sælger bolig.
*Du starter virksomhed
*Du har ændrede renteudgifter, fx fordi renten på dit flekslån har ændret sig
*Du har ændret befordringsfradrag.
*Du har solgt eller forventer at sælge værdipapirer med avance.

***

DECEMBER:
INDBETAL PÅ PENSIONER OG FÅ FRADRAG
Optimer dine pensionsindbetalinger inden årsskiftet og få skattefradrag. Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

Alderspension: Du må maksimalt indbetale 28.100 kr. i 2014 og får ikke fradrag, men betaler heller ikke skat ved udbetaling. Gevinsten er, at dit løbende afkast blot bliver beskattet med 15,3 procent. En attraktiv mulighed for alle.

Ratepension: Du får maksimalt fradrag for indbetalinger op til 50.900 kr. Giver fradrag - også i topskatten - og er derfor som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

Livrente: Indbetaler din arbejdsgiver, er der intet loft for fradraget for indbetaling på livsvarige livrenter, der også giver fradrag op i topskatten. Når du selv opretter og indbetaler, kan du få fradrag for indbetaling op til 46.900 kr. pr. år. Igen er det som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

GODT RÅD: 2014 er sidste chance som selvstændig
Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du indbetale op til 30 procent af årets overskud på en ratepension og få fuldt fradrag for det. Hvis du eksempelvis har et overskud på 500.000 kroner, kan du foretage et kapitalindskud på 150.000 kroner med fuld fradragsret i indkomståret. 2014 er sidste chance for dette, hvorefter 30 procent-reglen kun gælder indbetalinger til livsvarig livrente.

***

DECEMBER:
GIV GAVER I FAMILIEN UDEN AFGIFT
Gaver til børn og børnebørn på under 59.800 kroner (20.900 kroner til svigerbørn) er i 2014 ikke omfattet af gaveafgift og kan dermed gives uden afgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, så mor og far kan tilsammen give op til 119.600 kroner til hvert barn eller barnebarn inden årsskiftet.

Det er fx oplagt at benytte muligheden, hvis du vil kanalisere penge videre til dine børn. Hvis de i stedet arver pengene, skal de sandsynligvis betale boafgift af dem.

Børn kan også give deres forældre hver 59.800 kroner i 2014. Husk, at gaver også kan gives til en ugift samlever eller søskende, hvis I har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende.

***

DECEMBER: SÆLG TABSGIVENDE AKTIER OG SPAR SKAT
Hvis du har aktier med tab, kan du overveje at sælge. Dit realiserede tab kan så modregnes i udbytter og aktiegevinster fra andre aktier, så du reducerer din skattebetaling. Her taler vi vel at mærke aktier fra regulerede markeder som fondsbørsen i København.

Hvis du fortsat har tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du altid købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

***

31. DECEMBER: UNDGÅ RENTER PÅ RESTSKAT
Sidste frist for at frivillig indbetaling af forventet restskat for 2014, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

 

Tags

Anbefalede artikler