Din ATP taber købekraft

Uanset om du er ung og ny på arbejdsmarkedet eller midtvejs i dit arbejdsliv, har du udsigt til en noget lavere ATP-udbetaling end de nært forestående pensionister. Ifølge tal, ATP Livslang Pension har udarbejdet for penge.dk, vil du om 40 år have 5000 kr. mindre om året målt i nutidskroner.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Hvis du er 25 år gammel og indbetaler fuldt ATP-bidrag frem til din pensionsalder, kan du se frem til godt 3500 skattepligtige ATP-kroner om måneden, når du trækker dig tilbage.

Omregnet til nutidskroner giver det ca. 1600 kr.

Er du derimod på trapperne til at gå på pension, vil du få næsten 2000 nutidskroner om måneden at forsøde tilværelsen med, såfremt du har betalt fuldt ATP-bidrag gennem hele dit arbejdsliv.

Dermed falder din og alle andre pensionsmodtageres købekraft med tiden.

Derfor falder din ATP

Er du halvvejs i dit arbejdsliv lander din udbetaling forventeligt på, hvad der svarer til godt 1700 kr. om måneden.

Forklaringen på den faldende ATP skal findes i renteniveauet og den forventede levealder. Den historisk lave rente medfører et lavere afkast, og den øgede levealder gør, at den samlede ATP-pulje skal række længere.

ATP er en livslang pension, der udbetales måned efter måned, så med tiden kan det blive ret mange penge.

Kontanthjælpsmodtagere får mere

Hvis du er på kontanthjælp gennem en stor del af dit arbejdsliv, kan du til gengæld se frem til en højere ATP-pension end de kontanthjælpsmodtagere, der går på pension snarest.

Det skyldes, at folk på overførselsindkomst først kom med i ATP-ordningen i begyndelsen af 1990erne, og derfor skal den højere pension sættes i relief med den relativt lave ydelse, der findes i dag.

Så meget får du i årlig pension fra ATP

 Tallene i paranteser er årlige beløb målt i nutidskroner

 Alder 65

 Alder 45

 Alder 25

 Fuldt bidrag

 

 

             23.600 kr.

 31.100 (20.500) kr.

 42.500 (18.800) kr.

 

 

 

 

 

 

 Deltid 10 år, ellers fuldt bidrag**

 

 

             21.100 kr.

 27.300 (18.000) kr.

 38.400 (17.000) kr.

 

 

 

 

 

 

 Deltid 10 år, ellers kontanthjælp***

 

 

             10.400 kr.

 27.300 (18.000) kr.

 38.400 (17.000) kr.

 

 

 

 

 

  

Tallene er baseret på skøn af:

  • Fremtidige indbetalinger
  • Den gældende folkepensionsalder
  • ATP's forventninger til levetid
  • Fælles forudsætninger i pensionsbranchen om rente, inflation og skat af pensionsafkast.

De angivne beløb er den forventede årlige pension i fremtidskroner, mens beløbene i parentes angiver pensionen regnet i nutidskroner, dvs. hvad pengene er værd i dag.

De forventede pensioner, som man kan finde på borger.dk og pensionsinfo.dk er regnet i nutidskroner.

**2/3 bidrag fra 18-27 år, Fuldt bidrag fra 28-folkepensionsalderen                                       

***2/3 bidrag fra 18-27 år, Kontanthjælp fra 28-folkepensionsalderen  

Kilde: ATP

ATP udbetales, når du når folkepensionsalderen

ATP Livslang Pension supplerer din folkepension samt din eventuelle opsparing, arbejdsmarkedspension og individuelt oprettet pension.

Du kan først få din ATP udbetalt, når du er gammel nok. Kort før, du når din folkepensionsalder, får du besked fra ATP, om, at der snart går penge ind på din NemKonto. Din folkepensionsalder er betinget af dit fødselsår, men ligger et sted mellem 65 og 68 år.

Pensionen udbetales enten månedligt eller som et engangsbeløb.

Er din årlige ATP på 2800 kr. eller over dette beløb før Skat, så får du pensionen udbetalt hver måned. Er den derimod mindre end 2800 kr., så vil du få pengene som et engangsbeløb.                          

 

 

Tags

Anbefalede artikler