DI til regeringen: Hvad med selskabsskatten?

Dansk Industri ville gerne have haft en mere ambitiøs skattereform, der kunne gøre op med "verdens største skattetryk".

PENSION

Der mangler visioner i den netop fremlagte skattereform.

Det mener Karsten Dybvad, der er administrerende direktør for Dansk Industri. Han er dog tilfreds med, at reformen øger danskernes lyst til at arbejde.

- Helt overordnet er det rigtigt, at give danskerne større lyst til at arbejde mere. Det gøres i udspillet ved at sænke skatten på arbejde og ved at justere overførselsindkomsterne. Men vi savner yderligere reelle skridt til at sænke det samlede skattetryk. Den ambition må vi have ind i de kommende forhandlinger, siger han.

DI efterlyser desuden en ide til en sænkning af selskabsskatten.

Formanden fra Landbrug og Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, er enig i, at erhvervslivet ikke tilgodeses nok i reformudspillet.

- Der mangler en afgiftsreform, der tager livtag med alle de skatter og afgifter, som hæmmer erhvervslivets konkurrenceevne, siger han.

Her tænker formanden specifikt på nox-afgiften og fedt- og sukkerafgiften, der hæmmer konkurrenceevnen for danske virksomheder.

Niels Jørgen Pedersen roser dog, at regeringen vil belønne folk, der arbejder.

Tags

Anbefalede artikler