Det koster sort arbejde

Mænd arbejder mere sort end kvinder - og de tager også mere for det. Se hver, hvad timeprisen for sort arbejde er i forskellige brancher - og i hvilke brancher det er mest udbredt.

PENSION


 

Timepris for sort arbejde
Rockwool Fondens Forskningsenhed har via interview med 2.200 tilfældige danskere undersøgt den gennemsnitlige timeløn for sort arbejde i en række brancher. Tallene indikerer, hvorfor måneskinsarbejde er så populært blandt både udøvere og modtagere.
Branche Mand Kvinde
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 125 kr. 111 kr.
Fremstilling 157 kr. 115 kr.
Bygge og anlæg 157 kr. 128 kr.
Auto 152 kr. -
Handel og reparation 175 kr. 94 kr.
Hotel og restaurant 150 kr. 119 kr.
Transport og telekommunikation 138 kr. 134 kr.
Finans- og forretningsservice 189 kr. 170 kr.
Rengøring 117 kr. 106 kr.
Offentlige og personlige tjenester 172 kr. 118 kr.
Uoplyst 151 kr. 131 kr.
Gennemsnit 154 kr. 120 kr.

 

Sort arbejde fordelt efter branche
Sort arbejde er ikke kun udbredt blandt håndværkere. Det foregår i alle brancher, viser en interviewundersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført med 2.200 tilfældigt udvalgte danskere. Procenterne herunder viser andelen, der har arbejdet sort de sidste 12 måneder.
Branche Mand Kvinde
Bygge & anlæg 48% 30%
Landbrug, fiskeri og råstof 47% 24%
Autosalg- og reparation 43% 20%
Energi og vandforsyning 38% 18%
Fremstillingsvirksomhed 36% 16%
Transport- og televirksomhed 31% 16%
Hotel & restauration 30% 14%
Finansvirksomhed 28% 14%
Offentlige og personlige tjenesteydelser 26% 11%
Handel undtagen auto 26% 8%
I alt 32% 15%

Tags

Anbefalede artikler