Det betyder skattereformen for dig

Chefredaktør Søren Verup gennemgår de væsentligste elementer i skattereformen. Konklusionen er reelle skattelettelser til folk i arbejde, en død kapitalpension og en vifte af afgiftsstramninger.

PENSION

Der er to klare linjer i den skattereform, som regeringen har indgået med Venstre og Konservative, og som ligger i smuk forlængelse af den skatte- og pensionspolitik, som er blevet ført de seneste mange år. Den ene linje er lavere skat på arbejde og dermed øget motivation for at arbejde. Det er sundt og godt.

Den anden linje er mere subtil og handler om, at vi skal være mere selvforsørgende som pensionister. Afmonteringen af efterlønnen og de seneste reduktioner i indskudsgrænsen på ratepensioner til fordel for livrente går klart i den retning.

Og nu slagtes kapitalpensionen, ligesom ideen om at omlægge en del af folkepensionens grundbeløb til indkomstafhængigt pensionstillæg også pegede i den retning, selv om det ikke blev til noget i denne omgang. Alt i alt mener jeg, at der egner sig et klart billede af, at politikerne på lang sigt arbejder for, at pensionister med en vis indkomst skal kunne forsørge sig selv 100 procent.

Læs mere om hvad den nye skattereform betyder for dig på de næste sider.

Tags

Anbefalede artikler