De nye 7-procentsobligationer er guf

Uanset om du investerer dine pensionsmidler på kort eller langt sigt, er de nye 7-procents-obligationer en suveræn investering, der giver højt løbende afkast.

PENSION

I øjeblikket er der fremragende muligheder på obligationsmarkedet for at få placeret sine pensionsmidler til en meget attraktiv rente. Har du ledige midler på din pensionskonto er det nu, du skal investere dem i de friske og nyudstedte 7-procents-obligationer fra de forskellige realkreditinstitutter. Renten er cirka 6,2 procent – efter skat! At det er en fremragende investering målt på afkast i forhold til risiko skyldes særlige forhold, som jeg vurderer, er forbigående.

For det første har der bredt sig en opfattelse blandt nogle af de meget store udenlandske investorer af, at danske realkreditobligationer er usikre. Det er en misopfattelse. Det danske realkreditsystem med dets velprøvede balanceprincip er i verdensklasse. Den solidariske hæftelse blandt låntagerne og de meget store reserver yder sammen med den historiske lave ledighed en utrolig god sikkerhed for investorerne.

Det mest sandsynlige scenarie er derfor et mindre fald i renten inden for de kommende par år.

Inflationen vil stabliseres

For det andet generer inflationen. Den frygt er reel, men midlertidig, senest så vi Den Europæiske Centralbank i begyndelsen af juli hæve renten med et kvart procentpoint til 4,25 procent. Det gjorde banken for at sende et kraftig signal om, at bekæmpelse af inflation er det, banken er sat i verden for at forhindre.

Det hop i inflationen, vi ser i øjeblikket, kan meget vel vise sig kun at være et hop til et højere niveau, hvorefter stigningstakten vil aftage. Men fortsat stor stigning i inflationen år for år virker helt usandsynlig, når vi ved, at stigningen kan isoleres til olie- og fødevarepriserne.

Med den aftagende vækst i verden og med den markante udvidelse af de dyrkede landsbrugsarealer i vente vil fødevarepriserne normaliseres. Det mest sandsynlige scenarie er derfor et mindre fald i renten inden for de kommende par år.

Spil det sikre kort

Der er derfor al mulig grund til at forvente, at både den øgede og irrationelle kreditusikkerhed og inflationsfrygten vil aftage over de kommende år. Den gode og sikre investering er derfor i øjeblikket uden tvivl investering i 7-procents 30-årige realkreditobligationer. Kursen er lige under 100, den effektive rente er cirka 7,2 procent. Efter pensionsskat på 15 procent giver det en rente på mellem 6,1 og 6,2 procent.

Falder renten, så stiger kursen over 100, det kan give konverteringer, det vil sige store ekstra udtrækninger. For pensionsinvestoren betyder det bare, at den 30-årige obligation bliver til en højt forrentet obligation med forkortet løbetid. Skulle renten trods klare forventninger om det modsatte stige og kursen falde, vil kommende renter og udtrækninger kunne geninvesteres til stadig højere renter og lægge en stabil bund under det løbende afkast i din pensionsordning. Så ved en investeringshorisont på mindst tre år, er 7-procents-obligationerne et godt tilbud.


De tre obligationer virker stabiliserede på enhver langsigtet pensionsportefølje, samtidig med at de leverer et ganske højt løbende afkast.

Navn Fondskode Kurs Effektiv rente, % efter 15 procent skat

7% BRF 111 2041DK000936928-21006,157% NYK 01E 2041DK000977233-7996,187% RD 23S 2041DK000928054-7996,16

Kilde: OMX Den Nordiske Børs, København. Alle obligationer er med afdrag. Per 3.7.08.

Tags

Anbefalede artikler