Centrale spørgsmål, du skal overveje, når du planlægger din pension!

Annonce

PENSION

Er du begyndt at overveje, hvordan du bedst muligt planlægger din pension? Denne guide opstiller en række spørgsmål, som du med fordel kan stille dig selv, inden du planlægger en pensionsstrategi.

Nogle af guidens vigtige spørgsmål:

  • Hvad er dine mål med pensionstilværelsen?
  • Hvad koster det at gå på pension?
  • Hvordan sparer du nok penge op til din pensionering?

Download guiden her og få løbende indsigter!

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Værdien af investeringer samt indtægter heraf varierer i takt med de internationale finansielle markeder samt valutakurser.