Brug din frihed og få et bedre afkast

Arbejdsmarkedspensionerne var tidligere meget stive, men de senere år er fleksibiliteten øget betydeligt. Det åbner for besparelser og øget afkast.

PENSION

De senere år er det i stigende grad blevet muligt at tilpasse sin arbejdsmarkedspensionsordning individuelt. Det er oplagt at bruge denne frihed til at få et bedre overblik, en præcis forsikringsdækning og et højere afkast af sin pensionsformue.

Vågn op – tiden er kommet til at få kigget nærmere på de pensioner, som du troede, du ikke kunne ændre på.

Jeg er blevet fortalt, at man i det hedengangne Sovjetunionen for at producere sko mere effektivt fandt på at bygge én stor fabrik, der kun producerede højresko, og en anden, der kun producerede venstresko. Det gik fint, indtil den ene fabrik gik i stykker. Jeg ved ikke, om det er sandt, men historien fortæller, at man altid skal passe gevaldigt på at masseproducere ens varer.

I begyndelsen af halvfemserne masseproduceredes der herhjemme helt rigide arbejdsmarkedspensioner med et fastlåst sæt af forsikringer og en forrentning af opsparingen efter gennemsnitsrenteprincippet. Det var effektiv masseproduktion, men stift.

I takt med de stigende formuer i arbejdsmarkeds-pensionskasserne og medlemmernes krav om individuelt tilpassede pensioner er der siden 2003 gennemført en lang række liberaliseringer i de enkelte pensionskasser. 16 ud af 25 pensionsselskaber har siden 2003 indført valgfrihed og nye produkter. Det betyder, at tre ud af fire pensionskunder har fået friere vilkår.

Derfor – vågn op – tiden er kommet til at få kigget nærmere på de ordninger, som du troede, du ikke kunne ændre. For det kan du sandsynligvis.

Lug ud i forsikringerne
Først og fremmest bør du danne dig et overblik over, hvad du har af forsikringsydelser tilknyttet dine pensionsordninger. Er børnepensionen stor nok? Har du ikke børn, så vælg børnepensionen fra. Har du familie, hus og så videre, skal du sørge for, at dine livsforsikringer er store nok til, at dine kære kan leve videre på betryggende vilkår i tilfælde af tidlig død. Har du ingen arvinger, så drop livsforsikringen, og lad i stedet pengene gå til opsparing.

Det gælder altså om at få trimmet forsikringsdækningen – og i øvrigt justere den i takt med, at livet udvikler sig.

Skriv det hele op i et skema – ordning for ordning. Det tager et par timer, men der er mange penge at spare på at få luget ud i unødvendige forsikringer og i stedet sætte turbo på opsparingen.

Saml dine ordninger
Der er netop lettet betydeligt på vilkårene for sammenlægning af gamle pensionsordninger fra tidligere job.

Det betyder, at en gammel ordning fra et job, du havde indtil for tre år siden, frit kan flyttes til et andet pensionsforsikringsselskab uden store omkostninger.

Har du en ordning fra et job, du havde for mere end tre år siden, kan du nu også frit flytte den til et nyt pensionsselskab, hvis ordningen er mindre end 44.500 kroner (2008-sats). Hos mange af arbejdsmarkedspensionskasserne kan du også vælge markedsafkast frem for gennemsnitsafkast og nogle få steder unit-link.

Det er din mulighed for at optimere din pensionsformue. Brug den.

Tags

Anbefalede artikler