Blød skatten op med fradrag

Selvangivelsen står for døren, og derfor får du her en liste over de fradrag, som du ikke må snyde dig selv for. Listen er lavet i samarbejde med Revisorernes Skatterådgivningscenter.

PENSION

Det er blevet en del billigere at være gavmild i indeværende år. Det fradragsberettigede beløb for gaver til humanitære organisationer som eksempelvis Dansk Røde Kors er nemlig blevet sat op til 13.600 kroner. Dog med et bundfradrag på 500 kroner, så det kun er beløb derudover, der er fradragsberettigede.

BELØBET ANFØRES I RUBRIK 55

Telefonen kan blive helt skattefri

Hvis man er blevet tildelt fri telefon af sin arbejdsgiver, anføres der automatisk et beløb på 3.000 kroner på selvangivelsen, som man er skattepligtig af. Men hvis husstanden selv har egne udgifter til telefon, kan man fratrække disse i de 3.000 kroner krone for krone. Hvilket altså også vil sige, at hvis man har private telefonudgifter for mere end 3.000 kroner, skal man slet ikke beskattes af den arbejdsgivertildelte fri telefon.

FRATRÆK BELØBET I RUBRIK 15

Få befordringen med

Husk at kontrollere, om kørselsfradraget er angivet korrekt på selvangivelsen. Man er berettiget til kørselsfradrag, hvis man har mere end 24 kilometer til arbejde frem og tilbage. Men husk, at det behøver ikke nødvendigvis være den korteste vej til arbejdspladsen, der er afgørende for, hvor meget man kan trække fra på selvangivelsen. Der kan fratrækkes 1,78 kroner per kilometer fra 25 til 100 kilometer dagligt, og 89 øre for hver kilometer derudover. Bor man i en “yderkommune”, tildeles man fradrag på 1,78 kroner for samtlige kørte kilometer ud over de første 24.

Hvis ens samlede personlige indkomst er under 228.300 kroner, forhøjes satserne med 25 procent.

ANFØR BELØBET I RUBRIK 51

Træk private renteudgifter fra

Renteudgifter for banklån og prioritetslån med videre er man lykkeligvis forskånet for at skulle selvangive. Alle de relevante oplysninger findes fortrykt på selvangivelsen, og dermed er den sag ude af verden. Anderledes forholder det sig med rentebærende, private lån. Har man lånt penge af farmand, og betaler man renter af lånet, ja, så skal man huske at oplyse det til skattemyndighederne, da man ellers snydes for sit retmæssige rentefradrag.

BELØBET ANFØRES I RUBRIK 44

Anfør store indskud på pensioner

Hvis man har lavet store engangsindskud på ratepensioner eller livrenter, hvor fradraget skal fordeles over 10 år, skal fradragene påføres selvangivelsen. Det sker ikke automatisk.

ANFØR BELØBET I RUBRIK 21

Tags

Anbefalede artikler