Arbejdsmarkedspension

En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, der er aftalt som led i et ansættelsesforhold eller overenskomst. Arbejdsgiveren indbetaler et pensionsbidrag, og det samme gør du.

PENSION

En pensionsordning er typisk sammensat at to elementer: En opsparingsordning og en forsikringsordning. Du betaler ikke skat af de penge, du indbetaler på opsparingsordningen.

Firmabaseret

En pensionsordning er typisk en del af de ansættelsesvilkår, som du bliver tilbudt på din arbejdsplads. Derfor omfatter pensionsordningen en større gruppe mennesker og indeholder en standardforsikring, der gælder alle.

Under de traditionelle firma-ordninger, som typisk omfatter funktionærer, har virksomheden gerne etableret en aftale med et privat pensionsselskab som Danica Pension eller PFA, som giver et tilbud til en gruppe ansatte.

Fordelen ved ordningerne er, at du – afhængigt af din arbejdsgivers aftale med pensionsselskabet – selv kan få indflydelse på, hvilke papirer du vil investere i. Ulempen er, at du skal have en ny pensionsordning, hver gang du skifter job.

Pensionsbidraget svinger mellem 8 og 15 procent, og typisk betaler din arbejdsgiver to tredjedele og du selv én tredjedel af det samlede pensionsbidrag.

Hvor meget virksomheden betaler til pensionsordningerne varierer, men kan være et godt emne at tage op ved en ansættelsessamtale eller i en lønforhandling.

Overenskomstbaseret

En pensionsordning kan være aftalt som en del af en kollektiv overenskomst. Pensionsordningen omfatter gerne en større gruppe mennesker og indeholder en standardforsikring, der gælder alle.

Hensigten med den overenskomstbaserede pensionsordning er at beskytte de lønmodtagere, som ikke er sikret via en firmabaseret ordning – det kan for eksempel være håndværkere og specialarbejdere.

Pensionsordningen er som regel etableret i branchens pensionskasse – for eksempel Industriens Pension eller Pension Danmark – og derfor slipper du som lønmodtager for at tage stilling til en ny pensionsordning, når du skifter job. Du har ingen indflydelse på, hvor pengene bliver investeret.

Tjenestemandspension

I dag er de fleste lønmodtagere overenskomstansatte, men der er stadig en lille gruppe mennesker, som bliver ansat som tjenestemænd – særligt inden for retsvæsen, kirke og forsvar.

En tjenestemand får op til 57 procent af sin slutløn i pension resten af livet, og ved dødsfald bliver 71 procent af beløbet overført til den overlevende ægtefælle eller registrerede partner. Pensionen bliver administreret af stat og kommuner.

Tags

Anbefalede artikler