Aftale om senere tilbagetrækning

Se hovedpunkterne i aftalen om tilbagetrækning.

PENSION

Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 13. maj 2011 en aftale om senere tilbagetræking fra arbejdsmarkedet.

Målet med aftalen er dels at øge holdbarheden af de offentlige finanser og dels øge arbejdsstyrken i forbindelse med, at de store årgange går på pension.

For eksempel øges beskæftigelsen som følge af aftalen med godt 65.000 personer i 2020, og de offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. i 2020

Aftalen træder i kraft, hvis der, efter det kommende valg, fortsat er et flertal bag den.

Hovedelementerne er:

Fremrykning af Velfærdsaftalen

- Efterlønsalderen sattes gradvist op med to år i perioden fra 2014 til 2017.

- Folkepensionsalderen sattes ligeledes gradvist op med to år i perioden 2019 til 2022.

- Levetidsindekseringen af efterløns- og pensionsalder opretholdes fra Velfærdsaftalen, så alle, der er født efter 1970, får øget efterlønsalderen og folkepensionsalderen i takt med en forøgelse af levealderen. På det tidspunkt, hvor indekseringen begynder, er efterlønsalderen 66 år og folkepensionsalderen 69 år – se skema over hvornår du kan trække dig tilbage.

- Personer, der er 57 år og ældre ved udgangen af 2010, kan gå på efterløn og folkepension som i dag. Der er heller ikke ændringer for personer, der allerede er gået på efterløn og folkepension.

Treårig efterløn

- Efterlønsperioden forkortes gradvis fra fem til tre år i perioden 2018 til 2023

- Efterlønnen forhøjes til 100 pct. af den maksimale dagpengesats i hele efterlønsperioden. Som det er nu, er efterlønnen kun 91 procent af de maksimale dagpenge, hvis du går på efterløn allerede som 60-årig.

- Efterlønnens størrelse vil til gengæld i højere grad blive reduceret i takt med størrelsen af pensionsformuen.

Fortsat skattefri præmie

- Selvom efterlønsperioden skæres ned fra fem til tre år, vil der fortsat være mulighed for at optjene en skattefri præmie på samme størrelse som nu, hvor fuldtidsforsikrede kan få 143.400 kr. skattefrit (2011-kroner), hvis de slet ikke går på efterløn, men fortsætter med at arbejde. Beløbet udbetales, når folkepensionsalderen indtr

Seniorfortidspension for nedslidte

- Seniorførtidspension gælder for alle med mindre end fem år til folkepensionsalderen.

- Der sikres hurtigere og enklere adgang til denne førtidspension.

- Alle skal have en afgørelse senest seks måneder efter ansøgningen.

 

Tags