Afkastet skrues ned på din pension: sådan kommer du tilbage på sporet

De nye pensionsprognoser, der trådte i kraft i 2018, har skåret op mod 10 pct. af danskernes forventede udbetalinger til pension fra. Ganske vist bød sidste år så også på høje afkast og pænt stigende pensioner, men slet ikke nok til at lukke det hul. Ikke mindst i betragtning af, at pensionsafkastene også faldt afkastmæssigt året før, altså i 2018. Der findes flere måder at lukke disse huller på. Vi lister her fire forslag.

  Foto: PR Foto  

PENSION

1: Indbetal noget mere til din pension er nok den mest gængse løsning, som også vil blive anbefalet af dit pensionsselskab. Her skal du dog tage højde for, hvilke produkter der udgør din pensionsopsparing. Om det er alderspension, rate­pension eller livrente, du indbetaler flere penge til. De har både udbetalingsmæssige forskel­ligheder, men skatten er også forskellig. De påvirker også modregning med det offentlige.

2: Bliv længere på arbejds­markedet, det har stor betyd­ning for pensionen: “Pensionsalderen og efter­løns­alderen er øget, og samtidig er der en række skatte­fordele ved at arbejde længere. Delvis tilbage­træk­ning er blevet mere populært og vil sikkert blive det endnu mere i fremtiden. Blandt andet må man tjene mere ved siden af sin folkepension. Det er den mest effektive løs­ning, hvis du ikke længere har nok sparet op i pension,” siger professor, tidligere vismand og formand for bestyrelsen i Danmarks største pengetank, ATP, Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet.

3: Tag noget mere risiko med din pension og få et høj­ere afkast, der eventuelt kan lukke et hul opstået af de nye pensionsprognoser: “Det er ikke den løsning, jeg generelt vil anbefale, for det handler om at gamble med levestandarden som pensionist. Men det er da værd at få set på, om man i dag har den rigtige risiko i forhold til ens alder. Det er jo klart, at en større risiko også fører til højere forventet afkast,” siger professor Torben M. Andersen.

4: Få tjekket, om du betaler for meget i omkostninger. Med de nu lavere forven­tede afkast på de fleste aktiv­grupper, vil omkostningerne fylde mere og mere i afkastet. De billige indeksforeninger vinder sam­tidig frem, og de koster ofte kun en tredjedel af de typiske omkost­ninger på eksempelvis aktieinvesteringer. Det kan også øge dit forventede afkast.

Kilde: Professor, tidligere vismand og formand for bestyrelsen i Danmarks største pengetank, ATP, Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet.

Tags

Anbefalede artikler