Ældrecheck-grænsen øges

Flere folkepensionister kan i år få suppleret folkepensionen med en ældrecheck.

PENSION

Som en del af finansloven for i år forhøjes formuegrænsen for modtagelse af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og helbredstillæg til 74.100 kroner.

Det svarer til en stigning på 10.000 kroner i forhold til den gældende grænse for likvid formue. Ældrechecken ydes til folkepensionister og udgør maksimalt 10.700 kroner.

 

Tags