Åbner for 50-årig optjening af folkepension

Indgreb i folkepensionen kan være på vej. Minister og DF lurer på længere optjening af pension efter britisk forbillede.

PENSION

Der er ingen konkrete forslag til, hvilke sociale ydelser og tilbud, der kan blive underlagt et nyt optjeningsprincip i den embedsmandsanalyse, som netop er blevet offentliggjort.

Det står klart, fordi beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) nu for første gang kommenterer den længere ventede rapport, der fylder over 500 sider.

“Jeg vil ikke diskutere enkeltydelser i dag. Så langt er vi slet ikke kommet i V og K endnu. Vi har slet ikke siddet og diskuteret, hvilke forslag eller muligheder vi har. Og hvilke ting vi vil gå videre med,” siger hun til en lille flok reportere på Christiansborg.

Hun insisterer dog på, at optjeningsprincippet er på vej.

“Der er muligheder for at lave optjeningsprincipper på både flere overførselsindkomster og tillægs- og serviceydelser, der er i det danske samfund,” siger hun.

Inger Støjberg peger bl.a. på, at englænderne har et optjeningsprincip på folkepension på 50 år.

Dansk Folkeparti er varm tilhænger af optjeningskrav for velfærd, som var blandt partiets vigtigste ønsker under finanslovsforhandlingerne i efteråret.

Manglen på konkrete forslag er i orden for nu, mener rets- og integrationsordfører Peter Skaarup (DF).

“Men nu forventer jeg, at regeringen kommer med et udspil ud over rapporten, der fortæller, hvor regeringen vil indføre optjeningsprincippet. Det er de for øvrigt også forpligtigede til i finansloven,” siger han.

Tanken om en 50-årig optjeningsperiode på folkepension er han varm på.

“Det er jo sådan, at vi bliver ældre og ældre. Heldigvis stiger levealderen. Det kan tale for, at man justerer på dén grænse,” siger han, og peger desuden på retten til sygedagpenge som et muligt sted at starte forhandlingerne.

I analysen peger embedsfolkene også på, at et omfattende bureaukrati kan blive nødvendigt for at holde styr på de nye regler. De advarer mod en “en betydelig administrativ byrde”. Læs her.

Men det afviser både Inger Støjberg og Peter Skaarup, der begge peger på, at der allerede i dag er en optjeningsperiode på 40 år, før man kan modtage folkepensionen. Og det bliver jo administreret allerede i dag, som de siger.

Endelig lover ministeren og støttepartiet, at internationale konventioner samt Grundloven vil blive overholdt. I rapporten advarer embedsfolkene ellers om, at den snørklede jura kan blive et problem for indførelsen af principperne.

Det er uklart, hvornår forhandlingerne om optjeningsprincipperne indledes. Men Inger Støjberg vil ikke afvise, at de kan blive del af forhandlingerne om 2020-planen.

Tags

Anbefalede artikler