4 af 10 singler har ingen pensionsopsparing

Singler lever et lidt for ubekymret liv, ser det ud til. Ifølge ATP dropper rigtig mange af dem at spare op til pensionisttilværelsen, mens langt flere samlevende indbetaler til livet på den anden side af arbejdsalderen.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

2,5 mio. danskere er 25-59 år gamle. Fælles for dem er, at de er i en arbejdsdygtig alder for indbetaling til pensioner.

En forskel på dem er, at hver fjerde helt undlader at indbetale til pension. Det viser en ny analyse fra ATP.

Hvis du ikke selv sørger for en pensionsordning eller har en gennem dit arbejde, kan du se frem til at skulle leve af din folkepension plus den tvungne ATP Livslang Pension.

Det vil for manges vedkommende ikke være tilstrækkeligt til at opretholde den livsstil, de har vænnet sig til gennem mange år med en høj månedlig indkomst.

Arbejdsmarkedsstatus er afgørende

Det er især, men langt fra kun, singler, som bruger pengene på noget andet end at indsætte dem på en pensionsopsparing. Til gengæld er kønsfordelingen ret jævn.

At de enlige slår ud i undersøgelsen, skyldes ifølge professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, Torben M. Andersen, deres løse tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Arbejdsmarkedspensioner mm. er ens for alle uanset civilstand, så forskellene opstår primært som følge af forskelle i tilknytningen til arbejdsmarkedet,” siger han.

”For dem, der ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension eller lignende, kan der yderligere være det aspekt, at enlige har mindre fokus på pension.”

Torben M. Andersen mener dog ikke, at det sidste kan konkluderes på baggrund af ATP’s undersøgelse.

ATP: Alder og socialstatus også en del af forklaringen

Analytiker i ATP, Martin Stabell, kommer også med sit bud på, hvor singler er dårligere end andre til at få lagt til siden til alderdommen.

”Enlige er i gennemsnit yngre, og en større andel af yngre indbetaler generelt ikke til pension,” siger han.

”Det forklarer dog langt fra det hele, for hvis vi ser på de 40-59-årige, er der også en dobbelt så stor andel af enlige, der ikke indbetaler.”

Martin Stabell tilføjer, at singler i gennemsnit har en lavere løn, et lavere uddannelsesniveau, og desuden er en større del på offentlig forsørgelse.

 ”Især er der en langt større andel, der er på førtidspension blandt singler. 12 pct. af dem er på førtidspension, mens det samme gælder for 4 pct. af de samlevende.”

Så meget indbetaler danskerne til pension

Singler/enlige og gifte/samboende indbetaler stort set samme andel af deres indkomst til pension. Begge grupper indbetaler ca. 10-11 pct. af deres erhvervsindkomst.

En gift/samlevende i alderen 25-59 år indbetaler i gennemsnit 48.000 kr. til pension om året, hvorimod singler/enlige i gennemsnit indbetaler 39.000 kr.

Offentlige pensioner og universelle rettigheder

I 2017 er grundbeløbssatsen for folkepensionen på 6160 kr., mens pensionstillægget er på 6551 kr. Beløbene reguleres dels i forhold til din civilstatus og dels i forhold til eventuel fortsat indkomst fra arbejde eller virksomhedsoverskud.

Derudover får du også en ATP Livslang Pension. Denne udbetales månedligt eller som et engangsbeløb, alt efter hvor stor opsparingen er.

Hvis din formue er på mindre end 84.300 kr., kan du få udbetalt en ældrecheck på 16.900 kr. – det samme kan din eventuelle samleverske.

Som pensionist har du også mulighed for at få boligstøtte, ligesom du kan opnå rabat på mange ting, f.eks. offentlig transport.

 

Tags

Anbefalede artikler