15 tip til lavere skat

Vi har samlet en buket af gode råd, der kan lindre dine skattekvaler. Nogle af dem kan bruges i forhold til årsopgørelsen for 2009 – andre vil sikre dig mere lempelig beskatning i 2010.

PENSION

‘Side 1: 15 tip til lavere skat’

Multimedieskatten omfatter telefon, computer og internetforbindelse, og fra 1. januar 2010 beskattes du af 3.000 kroner om året, hvis du får en eller flere af tingene stillet til rådighed af din arbejdsgiver til privat brug. Beskatningen opgøres af råderetten i hele måneder, og du beskattes af 250 kroner pr. måned. Hvis begge ægtefæller har multimedier til rådighed fra arbejdsgiveren, beskattes begge af 3.000 kroner. Hvis du alligevel skal betale multimedieskatten, så handler det om at få mest muligt ud af det. Det handler om, at få din chef til at give dig flest mulige multimedier:

 

    • Få chefen til at betale for alle multimedier, altså både mobiltelefon, computer og internetforbindelse.

 

    • Få chefen til at betale for computer og internetforbindelse både hjemme og i sommerhuset.

 

    • Få både fri fastnettelefon og fri mobil.

 

    • Få både bredbånd på bopælen og mobilt bredbånd.

 

  • Få en af de nye internetforbindelser, hvor det er en integreret del af abonnementet, at der også er mulighed for at downloade fjernsyn.

I de tilfælde skal multimedieskatten betales af internetforbindelsen, mens den integrerede fjernsynsydelse er skattefri Alle disse ordninger giver bedre mulighed for, at husstandens øvrige medlemmer kan bruge de arbejdsgiverbetalte multimedier. Eftersom du betaler skat af den private anvendelse, er der ingen skattemæssige grænser for den øvrige husstands anvendelse. Multimedieskatten omfatter dog kun de goder, som stilles til rådighed for dig, så det går ikke at få din arbejdsgiver til for eksempel at betale din kones mobiltelefon.


HVIS DU ER SELVSTÆNDIG: Som selvstændig skal du også beskattes af 3.000 kroner, hvis virksomheden stiller multimedier til din rådighed. Virksomheden har fradrag for udgifterne, og det er muligt at tage multimedierne med i virksomhedsordningen med blandet benyttelse. Som selvstændig handler det derfor om at lade virksomheden betale så meget som muligt.


Selv om din arbejdsgiver stiller mobiltelefon og computer til rådighed, kan det lade sig gøre at undgå multimedieskatten:

Mobiltelefonen skal du bare lade blive på dit arbejde. Hvis du blot en gang tager erhvervsmobilen med hjem, er der en formodning om, at du bruger den til private formål, og så falder hammeren. Er telefonen nødvendig for, at du kan passe dit job hjemmefra, kan du dog godt tage den med hjem, men skal underskrive en erklæring fra arbejdsgiveren om, at du ikke må bruge den privat – og din arbejdsgiver skal føre kontrol.

Computeren kan du tilsvarende lade stå på arbejdspladsen. Heller ikke her må du bare én gang tage den med hjem – og du kan heller ikke som med mobiltelefonen underskrive en erklæring om, at du ikke bruger computeren privat. Du kan dog tage computeren med hjem, hvis du sammen med chefen kan sandsynliggøre, at du kun af og til, når der er et arbejdsmæssigt behov, tager den med hjem.

Og så er det et krav, at den ikke er stillet direkte til rådighed for dig, men at andre medarbejdere også kan bruge den (og kun erhvervsmæssigt). En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på din bopæl (også via træk i bruttolønnen) udløser altid multimediebeskatning, og det samme gør en fastnettelefon.


Den optimale rute: Den rute til og fra arbejdspladsen, som Skat tager udgangspunkt i ved beregningen af dit befordringsfradrag, er ikke altid den, der udløser det højest mulige fradrag. Skat bruger almindeligvis den korteste rute, men det er ikke nødvendigvis den hurtigste for dig, eller den mest økonomiske.

 

Du bør derfor selv sikre dig fradrag for det rigtige kilometerantal, og til det kan du eksempelvis bruge viamichelin.com. Hvis du kører med tog eller bus, skal du huske at tage fradrag for den naturligt lange bilvej på store veje og uden om byen, selv om dit tog kører den direkte vej.

 

Få alle ture med: Flere arbejdsdage giver større fradrag, og du har ret til fradrag for de dage, hvor der rent faktisk sker befordring til arbejdspladsen. Der kan være dage, hvor du tager frem og tilbage flere gange. Bundfradraget på 24 kilometer skal kun bruges en gang om dagen og selv om der normalt ikke er ret til fradrag ved under 12 kilometer til arbejde, kan du få fradrag for de dage, hvor du med dobbeltbefordring kommer over 24 kilometer.

 

Få alle dage med: I årsopgørelsen for 2008 var der som standard fortrykt 216 arbejdsdage, men husk selv at beregne fradraget med det rigtige antal arbejdsdage. Det er uden betydning for befordringsfradraget, om du har udgifter ved transporten til og fra arbejde. Så de dage, hvor du for eksempel kører sammen med en kollega eller cykler, skal du også huske.

 


[emediate]

‘Side 2: 15 tip til lavere skat’

Tags

Anbefalede artikler