Stram overenskomst til forsikringsansatte

Lønstigninger på to procent over de næste to år blev det til for landets 8.500 funktionærer i forsikringssektoren.

KARRIERE

Landets 8.500 ansatte i forsikringsbranchen kan se frem til to procent i lønningsposen over de næste to år.

Det blev resultatet af det forlig, der netop er indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, DFL.

Overenskomsten for bl.a. skadekonsulenter og taksatorer svarer dermed til det resultat, der blev indgået på finansområdet den 4. februar.

Den nye overenskomst indeholder også en aftale om en timebank, der betyder, at forsikringsfunktionærerne kan udnytte deres opsparede frihed langt mere fleksibelt end tidligere.

Formanden for DFL, Mette Bergmann, beklager, at det ikke var muligt at opnå et resultat, der var økonomisk bedre end på bankområdet.

“Ser vi udelukkende på lønrammen, er der tale om et magert resultat. Vi havde håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejl på et krav om ikke at give mere end én procent årligt,” siger hun i en pressemeddelelse.

Til gengæld kan de ansatte i landets forsikringsselskaber glæde sig over, at de har opnået en række forbedringer på det sociale område, bl.a. en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der opsiges og udvidet frihed til pasning ved børns sygdom.

“Og en række bestemmelser, som giver den enkelte større mulighed for at tilrettelægge sit arbejde og at anvende sin opsparede frihed efter eget ønske,” siger Mette Bergmann.

Formanden for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, bankdirektør Anders Jensen, er glad for aftalen, men ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at aftale et nyt lønsystem.

“Og vi må nok erkende, at det var økonomien, der stak en kæp i hjulet. Men tanken er ikke opgivet, og vi er enige om at nedsætte et udvalg, der skal udarbejde et forslag til et mere tidssvarende lønsystem inden næste overenskomstforhandling,” siger Anders Jensen.

Overenskomsten får virkning fra 1. april 2012 til 31. marts 2014.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display