Reallønsnedgang i ny butiks-OK

Forliget for 150.000 butiksansatte rummer ingen reelle lønstigninger. Se aftalepunkterne her.

KARRIERE

HK Handel og Dansk Erhverv indgik torsdag aften et forlig i forhandlingerne om butiksoverenskomsten, der fastlægger arbejdsvilkårene for 150.000 butiksansatte.

Og til forskel fra det toneangivende industriforlig har parterne aftalt en lønstigning på 1,35 kroner per time plus to gange 20 øre i anciennitetstillæg.

Dermed må de butiksansatte acceptere reallønsnedgang i forhold til prisudviklingen, da de skulle have været oppe i nærheden af fire kroner for at holde trit med inflationen på omkring 2,5 procent.

Her er de punkter, som parterne netop har præsenteret tidligt fredag morgen:

1) En stigning i minimallønnen på 2 × 1,35 kroner per time plus et anciennitetstillæg på 2 × 20 øre.

2) Parterne bevarer aldersgrænsen for opsparing af pension på 20 år.

3) En stigning i den arbejdsgiverbetalte pension på 0,1 procent fra 2014.

4) Nemmere adgang til at blive faglært på merit. Nu muligt med 5 ugers kursus med 4 års anciennitet imod 5 år tidligere. Samtidig bliver det muligt at få fuld løn under alle 5 uger, imod tidligere kun 2, med finansiering via kompetencefondene.

5) Seniorordning der giver mulighed for at opspare fritvalgskontoen og feriefridage til køb af frihed efter fyldt 60 år.

6) Etablering af fælles uddannelsesambassadører, som skal inspirere til øget efter- og videreuddannelse

7) Virksomheder kan elektronisk aflevere lønsedler, feriekort og andre dokumenter, som skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold

8) Èn fælles sats for aflønning af unge under 18 år

9) Lettelser i administrationen af løn og ansættelsesbeviser

10) Ingen ændringer på arbejdstidsbestemmelserne.

Overenskomsten indeholder derudover bestemmelser om HK talsmand på ikke overenskomstdækkede virksomheder på samme måde som industriforliget. Parterne er tilfredse med resultatet.

Direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn er tilfreds med aftalen:

“Vi har helt fra starten gået efter et økonomisk ansvarligt forlig, mindre bureaukrati og mere fleksibilitet for arbejdsgiverne, så de kan planlægge arbejdet mest muligt effektivt, hvilket jeg mener vi har opnået,” siger direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn og fortsætter:

“Overenskomsten vil samlet set styrke konkurrenceevnen og bidrage til at bevare arbejdspladser i detailhandlen, så alt i alt synes jeg vi kan være tilfredse med det samlede resultat,” siger han.

Også hos HK Handel er der tilfredshed med aftalen.

“Vi er tilfredse med resultatet. Vi har fået væsentlige forbedringer på uddannelsen, og så har vi skabt mulighed for at arbejdsgiverdelen af pensionen kan stige, uden at vores del følger med. Vi har heller ikke accepteret, at medlemmerne skal bruge deres egen pensionsopsparing på seniorordningen. Derudover er jeg tilfreds med den ekstra lønstigning på anciennitetstillæggene. Og noget der er meget vigtigt for os, er at vi bevarer vores bestemmelser om arbejdstid, så overenskomsten er rustet til ophævelsen af Lukkeloven,” siger Jørgen Hoppe for HK Handel.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display