Hvordan fungerer crowdfunding?

Har du en indre iværksætter, og går du med en forretningsidé, som du ikke selv har råd til at finansiere, er crowdfunding måske en finansieringsløsning for dig.

KARRIERE

Crowdfunding har de seneste år vundet stigende indpas blandt de mange iværksættere, der har en god forretningsidé, men ikke har penge til at finansiere den.

Konceptet går kort fortalt ud på, at man via sit netværk, de sociale medier eller via crowdfunding-platforme på internettet skaber direkte kontakt til privatpersoner eller virksomheder, der ønsker at investere i ens projekt - og dermed undgår den traditionelle tur ned i banken.

Crowdfunding er endnu ikke særskilt lovreguleret, og området følger derfor de almindelige skatteregler.

Der findes overordnet fire former for crowdfunding, som du som iværksætter kan overveje med, hvad der dertil hører af skatteregler.


1. Donationsbaseret crowdfunding

Den første mulighed er donationsbaseret crowdfunding, der er baseret på velgørenhed fra bidragsyderen. Det indebærer, at der i kraft af donationen ikke opstår en forpligtelse mellem dig som iværksætter og den, der yder donationen. Derfor bliver donationen beskattet som en gave.

Iværksætteren
Hovedregel:

 • Beskattes som gave (beløbet skal oplyses på din årsopgørelse i rubrik 20).

Undtagelse:

 • Donation pga. sygdom/tilskadekomst mv.
 • Gavebeskattes ved nært familiemedlem. Afgiften afhænger af, hvilket familiemedlem der giver dig gaven.

Yderen

 • Intet fradrag for donationen.


2. Rewardbaseret crowdfunding

Mulighed nummer to er rewardbaseret crowdfunding, der svarer til et almindeligt salg af et produkt, da bidragsyderen får en modydelse fra dig.

Hvis det investerede beløb langt overstiger modydelsen, kan der i stedet være tale om en donation, som er skattepligtig for dig som iværksætter.

Iværksætteren
Hovedregel:

 • Beskattes som almindelig salgsindtægt (skal angives på din årsopgørelse i rubrik 20). Der skal muligvis også betales moms.
 • Mulighed for fradrag for omkostninger, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende. I nogle tilfælde vil ydelsen betragtes som en donation.
 • NB! Momspligtig ved omsætning for mindst 50.000 kr. om året.

Yderen
Hovedregel:

 • Privatpersoner har intet fradrag for bidraget.
 • Erhvervsdrivende bidragsydere har flere muligheder: Intet fradrag, fradrag for repræsentationsudgifter eller fradragsberettiget reklameudgift.
 • Hvis modydelsen ikke er uvæsentlig og overstiger donationen, er yderen principielt skattepligtig.


3. Crowdinvestering (aktiebaseret crowdfunding)

Den tredje mulighed er crowdinvestering, hvor bidragsyderen/investoren foretager en investering direkte i din virksomhed mod at få del i fremtidig værdistigning. Ved denne finansieringsform kan du som iværksætter stifte et unoteret iværksætterselskab (IVS).

Fra 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et IVS med en startkapital mellem 1 kr. og 49.999 kr. Når kapitalen overstiger 50.000 kr., kan IVS omregistreres til et anpartsselskab. Det smarte ved at drive en virksomhed i IVS eller ApS er, at du ikke hæfter personligt.

Iværksætteren
Hovedregel unoterede aktier:
- Salg af aktier/anparter

 • Gevinst og tab opgøres som udgangspunkt efter realisationsprincippet.
 • Udgangspunktet er at tab kan fratrækkes i aktieindkomsten.

- Nytegning af aktier/anparter.
- Skattefrit kapitalindskud.

Investoren
Hovedregel unoterede aktier:

 • For privatperson er bidraget ikke fradragsberettiget, og modtagelse af kapitalandele i form af aktier er ikke skattepligtige.
 • En aktieavance vil ligesom udbetalt udbytte fra aktierne være skattepligtig aktieindkomst, der beskattes med 27% op til progressionsgrænsen på 49.900 kr. (2015) og med 42% herover. Der er fradrag for tab.
 • For selskaber er aktieavancen skattefri, dog heller intet fradrag ved tab ved et ejerskab på mindre end 10%. Udbytter er skattepligtige ved et ejerskab på mindre end 10%. Fra 01.01.2015 medregnes dog alene 70% af udbytte til selskabets indkomst.
 • For selskaber med ejerskab på 10% eller mere er avancen skattefri. Der er ikke fradrag for tab. Udbytter er skattefri.


4. Lånebaseret crowdfunding
Den sidste mulighed for crowfunding er lånebaseret crowdfunding, der - som navnet antyder - indebærer, at investor yder et lån til dig.

Denne form for crowdfunding betragtes som et almindeligt låneforhold, hvor et beløb stilles til rådighed for dig, og hvor du betaler en modydelse i form af renter til investor.

Iværksætteren
Hovedregel:

 • Fradrag for renteudgifter

Investoren
Hovedregel:

 • Skattepligtig af renteindtægter samt kursgevinster.
 • Ikke skattepligtig af tilbagebetalingerne (hovedstol).
 • Hvis lånet ikke kan tilbagebetales kan tabet fradrages (gælder ikke lån inden for familieforhold).


Som du kan se, er reglerne ikke helt enkle, når det gælder crowdfunding. Ikke desto mindre er crowdfunding blevet en populær metode, der anvendes af iværksættere over hele verden, når de skal hente ny kapital og gøre forretningsdrømme til virkelighed. Du kan gøre det samme.

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display