Få en HD eller MBA med skattefradrag

Ønsker du en uddannelse, din arbejdsgiver ikke kan eller vil betale for, kan du i stedet aftale efteruddannelse med fradrag i topskatten.

KARRIERE

Drømmer du om en MBA, HD, merkonom eller måske en mere hobbypræget uddannelse som sommelier, og din arbejdsgiver ikke kan eller vil betale, er der en udvej. Via den såkaldte bruttotrækordning kan du aftale en selvfinansieret erhvervsrettet uddannelse med arbejdsgiveren og trække hele udgiften fra i din topskat.

Det foregår ved, at udgiften fordeles over mindst 12 måneder og fratrækkes din løn, inden der bliver beregnet skat – og det har den behagelige effekt, at den reelle udgift for dig kan blive mere end halveret, hvis dit alternativ var at betale uddannelsen med topbeskattede lønkroner. Og for din arbejdsgiver koster det ikke andet end lidt administration.
En fuldstids MBA på Handelshøjskolen i København koster 275.000 kroner, men med din arbejdsgivers hjælp kan du få skattefradrag.
Fagrelevant efteruddannelse vil arbejdsgiveren som regel altid betale. Men har du ønsker om mere speciel efter- eller videreuddannelse, eller har din arbejdsgiver en anstrengt økonomi, er løsningen at etablere en bruttotrækordning.

“Det er afgørende for en arbejdsgiverbetalt uddannelse via bruttotrækordningen, at uddannelsen er erhvervsrelateret. Der er ingen afgørelser på området endnu, men vi vurderer, at uddannelsen skal være professionelt anlagt og tilrettelagt mod erhvervslivet,” siger skattekonsulent Lars Jacobsen fra BDO og tilføjer, at man i tvivlstilfælde kan anmode om et bindende svar fra Skat. Det koster 300 kroner.

Mange formelle krav

Lars Jacobsen vurderer, at et aftenskolekursus i madlavning ikke er professionelt nok, hvorimod et kvalificerende kursus som livredder, dykkerinstruktør eller gymnastiklærer formentlig vil kunne godkendes. Der er dog en række formelle krav, som skal være opfyldt, før Skat vil godkende ordningen.

Det skal være en frivillig aftale, hvor medarbejderens løn reduceres med den fastsatte udgift til uddannelsen. Bruttotrækket skal løbe i hele den periode, hvor uddannelsen foregår, dog mindst 12 måneder. Arbejdsgiveren skal bære den økonomiske risiko ved aftalen i tilfælde af ansættelsens ophør. Dog kan arbejdsgiveren kræve, at han kompenseres økonomisk for sine udgifter, hvis medarbejderen opsiger sit job midt i forløbet.

Aftalen skal tillige tidsbegrænses. Men det er ikke et krav, at uddannelsen relaterer sig til det job og fagområde, medarbejderen har. Det er endda tilladt at aftale, at en del af udgiften betales af arbejdsgiveren, og resten betales af medarbejderen via bruttolønstræk. Det vil være relevant ved de meget dyre MBA-uddannelser, hvor arbejdsgiveren dermed kan mindske udgiften og sikre sig, at medarbejderen er motiveret for at gennemføre.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display