Det får de i løn i kommunerne

Over en halv million mennesker er ansat i kommuner og regioner. De tjener i gennemsnit 27.142 kr. fraregnet pension. Se her, hvad de enkelte faggrupper tjener.

KARRIERE

Over en halv million mennesker arbejder i Danmarks 98 kommuner og fem regioner.

Helt præcist er der 564.563 ansatte i kommuner og regioner. De har en gennemsnitsløn på 27.142 kroner. De højstlønnede tjener over 60.000 kroner, mens de lavstlønnede tjener under 10.000 kroner.

Se her, hvad der står på de enkelte faggruppers lønsedler:

 

Stilling Løn
Brandpersonale, deltidsbeskæftiget 4.761 kroner
Egu-elever, praktikaftale 6.807 kroner
Pædagogstuderende 9.014 kroner
Pgu-elever/Pau-elever 9.880 kroner
Piccoloer/piccoliner 11.782 kroner
Ernæringsassistentelever 13.388 kroner
Speciallægekonsulenter 14.327 kroner
Operationsteknikerelever 18.534 kroner
Handicapledsagere 19.763 kroner
Bibliotekarer, ikke-faguddannede 20.260 kroner
Husassistenter 20.422 kroner
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 20.815 kroner
Rengøringsassistenter 20.892 kroner
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 21.500 kroner
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 21.581 kroner
Hjemmedagplejere 21.600 kroner
Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse 21.751 kroner
Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 21.936 kroner
Social- og sundhedspersonale 21.975 kroner
Tilsynsførende ass., forsorgshjem 22.379 kroner
Teknisk Service 22.593 kroner
Økonomaer, ernæringsass.- og elever 22.787 kroner
Medicinstud. i underordnet lægestilling 22.797 kroner
Dagplejere 23.138 kroner
Sygehusportører 23.294 kroner
Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv. 23.422 kroner
Buschauffører m.v. 23.461 kroner
Driftsassistenter, Kbh . 24.150 kroner
Regions- og skolebetjente m.fl. 24.360 kroner
Audiologiassistenter og -elever 24.419 kroner
Vagtcentralpersonale, regioner 24.451 kroner
Neurofysiologiassistenter og -elever 24.631 kroner
Tandklinikassistenter 24.965 kroner
Øvrige 25.155 kroner
Lægesekretærer 25.216 kroner
Legepladspersonale 25.255 kroner
Ejendomsfunktionærer mv. 25.292 kroner
Portører 25.307 kroner
Flyvepladspersonale 25.418 kroner
Miljøkontrollører i miljøkontrollen 25.930 kroner
Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. 26.284 kroner
Fotografer 26.413 kroner
Håndværkere m.fl., KL 26.740 kroner
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 26.884 kroner
Kontor- og It-personale, KL 27.233 kroner
Pæd. pers., særlige stillinger 27.277 kroner
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 27.290 kroner
Kontor- og It-personale, Regioner 27.405 kroner
Tandplejere 27.493 kroner
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 27.520 kroner
Håndværkere m.fl., Regioner 27.767 kroner
Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. 27.804 kroner
Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. 27.826 kroner
Ergo- og fysioterapeuter 27.978 kroner
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 28.071 kroner
Grafisk Personale, Regioner 28.109 kroner
Tekniske designere m.fl., KL 28.110 kroner
Tekniske designere m.fl., Regioner 28.124 kroner
Ernærings- og husholdningsøkonomer 28.205 kroner
Pædagogisk personale i dagplejeordninger 28.265 kroner
Musikskolelærere 28.267 kroner
Tolke 28.416 kroner
Grafisk personale, KL 28.661 kroner
Maritimt personale 28.663 kroner
Beredskabspers. i chef/lederstillinger 28.743 kroner
Oldfrueassistenter 28.997 kroner
Syge- og sundhedsplejersker 29.248 kroner
Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. 29.324 kroner
Trafikkontrollører/driftsassistenter 29.611 kroner
Socialrådg./socialformidlere 29.792 kroner
Laboratorie- og miljøpersonale 30.082 kroner
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 30.198 kroner
Socialrådgivere 31.039 kroner
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 31.424 kroner
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 31.956 kroner
Ledende Servicepersonale 32.001 kroner
Kedel- maskin- og motorpassere 32.436 kroner
Bygningskonstruktører 32.493 kroner
Arbejds-, vej- og gartnerformænd 32.881 kroner
Forhandlingskartellets personale 33.368 kroner
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. 34.315 kroner
Musikere m.fl., landsdelsorkestre 34.412 kroner
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere 34.656 kroner
Pædagogisk uddannede ledere 34.874 kroner
Lærere, specialunderv. f. børn og voksne 35.046 kroner
Akademikere, KL 35.326 kroner
Pædagogiske konsulenter 35.391 kroner
Journalister 35.607 kroner
Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL 36.052 kroner
Akademikere, Regioner 36.719 kroner
Ledere på Sundhedskartellets område 37.170 kroner
Musikskoleledere 37.766 kroner
Professionsbachelorer, teknisk område 38.164 kroner
Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. 38.380 kroner
Underordnede læger (reservelæger) 39.640 kroner
Ledere m.fl., undervisningsområdet 40.848 kroner
Plejehjemsforstandere 42.525 kroner
Tandlæger 43.643 kroner
Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. 54.785 kroner
Sygehuslæger (hon.løn) 56.237 kroner
Chefer, KL 58.420 kroner
Kommunallæger 59.284 kroner
Chefer, Regioner 64.065 kroner
Overlæger, lægelige chefer m.v. 64.163 kroner
Sygehusapotekere 69.147 kroner

 

  


Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display