3: Du lever af reserverne - efter 65 år

Udfordringen ved nedsparing er at have penge nok til at nyde livet - resten af livet!

KARRIERE

Din økonomi generelt: Som pensionist bruger du flere penge, end du tjener, og derfor må du tære på dine opsparinger. Med alderen bliver dit økonomiske behov mindre.

Største udfordringer: Optimal nedsparing. At bruge reserverne mest hensigtsmæssigt, så skatten bliver minimeret, og dine penge rækker længst muligt.

BRUG ALLE PENGENE SELV

Opsparing er noget, man bruger til at udjævne forskellen mellem indkomst og forbrug. Men opsparing er også blevet et mål i sig selv, og mange mennesker dør med en betydelig formue. Der er i princippet intet formål i at spare for meget op, da slet ikke med arv for øje, medmindre det er til din ægtefælle.

Du dør sandsynligvis som 80-85-årig, og der er ingen grund til at have sparet op til et barn, der nu er 55 år gammel og selv har en etableret privatøkonomi. Yderligere får hver generation typisk et realindkomstniveau, der er 50- 100 procent højere end det, deres forældre havde – flygtige økonomiske kriser upåagtet.

Tommelfingerregler om nedsparing
- Frie midler skal som regel bruges før andre dele af formuen på grund af den hårde beskatning af afkastet. Samtidig kan positiv kapitalindkomst og aktieindkomst resultere i modregning i dit pensionstillæg.

- Fast ejendom. Du bør som regel ikke sælge din ejerbolig i nedsparingsfasen, da der er en meget gunstig beskatning af fast ejendom. Hvis du har brugt dine frie midler, kan det generelt svare sig at optage afdragsfrit lån i eventuel friværdi gennem en boligkassekredit, inden du ophæver kapitalpensioner.

- Pensioner. Det vil normalt kunne svare sig at gemme kapitalpensioner så længe som muligt og på den måde udskyde skatten og nyde godt af den lave løbende beskatning af afkast, men omvendt hurtigst muligt få gang i udbetaling af livrenter og livsvarige arbejdsmarkedspensioner.

Da løbende udbetalinger fra ratepensioner tæller som personlig indkomst, skal du planlægge udbetalingsperioden for dine ratepensioner over så lang en periode som muligt, så du undgår topskat, og der sker mindst mulig modregning i din folkepension.

Beskat ikke bunden formue før tid…
… og sørg for at betale mindst muligt i skat
- LD-pensionen kan udskydes uendeligt, men kræver anmodning om dette til LD.

- ATP kan udskydes i op til 10 år.

- Folkepension kan udskydes ved høj arbejdsindkomst.

- Undgå udligningsskatten på 6-7 procent ved at holde din løbende indkomst fra pensioner med mere på under 284.000 kroner efter folkepension.

- Vent længst muligt med at få udbetalt kapitalpension.

Giv gaver i stedet for arv
Vil du kanalisere noget af din formue videre til de næste generationer, så giv pengegaver, mens du stadig er i live, i stedet for at planlægge arv, da dine arvinger alt andet lige vil få mere ud af pengene, jo tidligere de får dem, og yderligere spares der skat.

Arv til børn bliver belagt med afgift (15 procent), mens hver forælder årligt kan give kontante gaver til hvert barn på op til 58.700 kroner (2009-sats) uden at skulle betale gaveafgift. Desuden er det en større fornøjelse at give gaver i levende live end som arv.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display