1: Du etablerer dig - op til 45 år

Børn er en af de største udgifter i budgettet. Prisen kan løbe op i én til halvanden million kroner, før barnet fl ytter hjemmefra.

KARRIERE

Din økonomi generelt:
har behov for flere penge, end du tjener, og må optage lån for at finansiere bil, bolig og andre forbrugsgoder. Udgifter til børn belaster budgettet.

Største udfordringer:
At optage lån, der i praksis flytter indkomst fra fremtiden til nutiden, samt at komme helskindet gennem de år, hvor dine udgifter topper.

Ægteskabet er den bedste sikring…
Har du stiftet familie, er et ægteskab ubetinget den mest effektive måde at sikre hinanden og børnene på. Dels giver det nogle arvemæssige fordele: I opnår automatisk indbyrdes arveret, uden at skulle skrive testamente, der skal ikke betales boafgift ved arv mellem ægtefæller, og I har ofte mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis ægtefællen dør.

Dels giver det nogle økonomiske fordele som følge af sambeskatning – blandt andet, hvis I har aktieindkomst. Der kan dog også være ulemper ved ægteskabet, eksempelvis kan man miste kontanthjælp.

…Men vær varsom med fælleseje
Standardkontrakten ved ægteskab er fælleseje. Det betyder kort sagt, at I deler ved eventuel skilsmisse. Har du positiv nettoformue, vil du skulle aflevere halvdelen til din ægtefælle. Har du negativ nettoformue, er din ægtefælle omvendt ikke forpligtet til at overtage halvdelen af gælden. Man skal selvfølgelig ikke tage sorgerne på forskud, men skulle du nu være så uheldig at ryge i statistikken, der siger, at 40 procent af alle ægteskaber ender med skilsmisse, vil fælleseje ikke være en lige god ordning i alle situationer.

Der er mange individuelle forhold – tal åbent om det, og søg rådgivning hos en familieadvokat. Pengene er givet godt ud, og klare aftaler skaber overblik, større grad af stabilitet og nedsætter risikoen for utilsigtede virkninger af skilsmisse og for tidlig død.

Hold igen med at indbetale på pensioner
Indtil du fylder 35 år, skal du ikke spare mere op til pension end højst nødvendigt. Du har rigeligt med udgifter til etablering og drift af familie, afdrag på lån med mere. Det er generelt vigtig at skelne meget skarpt mellem opsparingsmotiveret pensionsopsparing og skattemotiveret pensionsopsparing:

- Opsparingsmotiveret: er firmapensioner og overenskomstbestemte ordninger, som du er tvunget med i, og hvor du skal tegne de forskellige forsikringsdækninger, der passer til din situation.

- Skattemotiveret: pensionsopsparing er alle private pensionsopsparinger, som du frivilligt beslutter at betale til, og som bedst og billigst oprettes hos et pengeinstitut. Her er hovedreglen efter den nye skattereform, at du kun skal spare op på de frivillige ordninger, hvis du kan fradrage indskuddet i din topskat. Betaler du ikke topskat, skal du spare op i frie midler.

Forsikringer sikrer dig og familien
Tegn livsforsikring via din firma- eller overenskomstbestemte pension, hvis du har stiftet familie. Din ægtefælle og børn skal kunne opretholde deres levestandard, hvis du dør for tidligt. Tegn forsikring mod tab af erhvervsevne og kritisk sygdom via din firma- eller overenskomstbestemte pension, uanset om du er gift eller ej.

Husk efterlønnen
Tilmeld dig efterlønsordningen, inden du fylder 30 år, hvis du har et fysisk krævende job. Ellers overvej nøje dine pensionsplaner. Efterlønsordningen er kun en fordel, hvis du går på efterløn tre år før folkepensionstidspunktet.

Tag pæn risiko, hvis du investerer
Medmindre du skal bruge din opsparing inden for få år, bør du have en meget høj andel af aktier, når du investerer, da din tidshorisont er lang, og det over tid giver det højeste afkast. Men husk …

- Vær aldrig grådig, og tag ikke chancer, hvor risikoen er større, end din privatøkonomi kan bære.

Spar op i aktier eller indekserede investeringsbeviser med lave omkostninger.

- Læg en fornuftig strategi for dine investeringer, og følg den, eksempelvis ved alene at investere i store, sunde og veldrevne selskaber.

- Undgå taberaktier. Den sikre vej til et bedre afkast end markedet er at undgå alle risikofyldte, usikre aktier.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display