William Demant erobrer markedsandele

INVESTERING

William Demant voksede i 2011 noget mere end høreapparatmarkedet generelt.

Selskabet venter også i 2012 at vokse hurtigere end markedet, fremgår af

høreapparatkoncernens årsregnskab. Koncernens volumenvækst i engrossalget af

høreapparater nåede i 2011 op på 17 pct., hvoraf tilkøbte Sonic tegnede sig for

3 procentpoint.

- Med en markedsvækst på knap 4 pct. opgjort i styk har vi således endnu

engang formået at vinde væsentlige markedsandele. Der er efter vores opfattelse

ingen tegn på, at høreapparatmarkedet overordnet set er negativt påvirket af

den økonomiske afmatning eller af forbrugertilbageholdenhed, skriver William

Demant i regnskabet.

Selskabet uddyber, at Oticons vækst i 2011 især var drevet af ”den markante

styrkelse af produktprogrammet”, der i foråret 2010 blev sat i gang med

lanceringen af Premium-familien Oticon Agil, som samtidig markerede

introduktionen af den nye rise 2-platform. Siden da er produkter som Oticon

Acto og Oticon Ino blevet introduceret i de lavere priskategorier.

- Således bidrog såvel Acto som Ino sammen med designfamilien Oticon Intiga

betydeligt til koncernens vækst i 2011. Sammen med den vækst, der blev leveret

af andre nye produkter som super Power-familien Chili og den pædiatriske

produktfamilie Safari, demonstrerede Oticon i 2011 et betydeligt momentum og er

i dag høreapparatmarkedets bedst positionerede brand, skriver selskabet.

William Demant venter for 2012 at øge sin markedsandel, og vækste

koncernomsætningen med 5-9 pct., hvor opkøb ses stå for 1-3 pct. Stykvæksten i

det globale marked ventes til sammenligning at være på 2 til 4 pct., mens

stykprisen ventes at være “let faldene”. Det samlede høreapparatmarked ses

dermed “at vise lav encifret vækst”.

Tags

Anbefalede artikler