Vismandsrapport: En større andel bør tilfalde staten.

INVESTERING

Samlet set er der meget der taler for, at skatteforholdene i Nordsøen bør

ændres for at give en mere rimelig fordeling af de ekstraordinære

indtjeningsmuligheder, som udnyttelsen af samfundets naturressourcer giver. Det

konkluderer formandskabet i Det Miljøøkonomiske Råd i en vismandsrapport.

Formandskabets beregninger peger på, at Nordsøerhvervet har tjent et afkast før

skat på ca. 60 pct. af den investerede kapital årligt i perioden 2004-10, og

forrentningen efter skat har været ca. 24 pct. Nordsøerhvervets forrentning

efter skat er dermed omkring tre gange så stort som afkastet før skat i

industrierhvervene og i ikke-finansielle selskaber generelt.

- Der bør således tilfalde staten en større andel af ressourcerenten, end der

er tilfældet, med de gældende skatteregler, skriver formandskabet.

Socialdemokraterne ønsker ifølge DR ikke at genforhandle aftalen om Nordsøolien

endnu.

- Vismændene taler med meget stor vægt. Men vi har sat gang i et

serviceeftersyn, som er færdigt til efteråret. Og før det ligger klart, vil vi

ikke træffe en beslutning. Vi taler om beløb, der er så store, at det er

vigtigt at vende hver en sten i stedet for at træffe uovervejede beslutninger,

siger socialdemokraternes energiordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til DR.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display