Vestlig økonomi på vej mod ny recession

Udmeldingerne på G20-mødet mellem lederne fra verdens stærkeste økonomier ændrer ikke ved, at den vestlige økonomi nu er hastigt på vej nedad, skriver Aktieugebrevet.

INVESTERING

Efter test af 200 dages glidende gennemsnit for det toneangivende Standard & Poor’s 500 indeks i 1110-1120, går det nu igen nedad.

Vi havde måske troet, at der var lidt mere styrke i den positive korrektion. Men efter de seneste ugers meget svage makroøkonomiske tal er det ikke en overraskelse, at det igen begynder at gå nedad.

Vi ser en ny test af 1050 for S&P 500 indenfor rækkevidde. Og det bliver meget spændende, om støtten i dette leje kan holde igen – for tredje gang.

Udmeldingen fra weekendens G20-møde mellem lederne fra verdens 20 stærkeste nationer var nogenlunde som ventet: Nemlig en balanceret melding mellem USA’s og Obamas ønske om fortsatte offentlige stimulanser for at understøtte væksten på den ene side – og EU’s og især Tysklands og Merkels ønske om at skære i de offentlige budgetter for at reducere den offentlige gæld og genvinde finansmarkedets tillid til europæiske statspapirer på den anden side.

Meldingen var en balancegang mellem de to yderpunkter, og det afspejler antageligt, at USA og Europa fra nu af kommer til at køre hver sin vej. Det ændrer dog ikke ved, at den vestlige økonomi nu er hastigt på vej nedad.

KonjunkturBarometeret falder yderligere – fra 0,4 for to uger siden – til 0,3. Det er den laveste samlede score i KonjunkturBarometeret siden maj 2009, og dermed nærmer vi os antageligt også en situation, hvor barometeret inden længe går i minus.

Det er fortsat de markedsrelaterede signaler, nemlig råvarepriser til industriel forarbejdning og det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks, der har reageret hurtigst og mest markant med minusscorer på to.

De øvrige signaler i barometeret holder sig faktisk ganske godt i forhold til en lang række andre ledende indikatorer med hyppigere opdateringer. Eksempelvis ECRI indikatoren fra det anerkendte Economic Cycle Research Institute har de seneste seks uger været ude i et voldsomt styrtdyk, når det drejer sig om den kortsigtede indikator for økonomisk vækst i USA.

Skuffende data om BNP-væksten

Senest er der også kommet skuffende data på BNP-væksten, som med knap tre procent blev lavere end forventet. I den netop fremlagte statistik for BNP-vækst fremgår det, at halvdelen af væksten i 1. kvartal kom fra lageropbygninger i virksomhederne.

Men netop erhvervslivets lageropbygninger ser nu ud til at tone ud ifølge både signalerne fra de amerikanske indkøbschefer, IFO, og fra de mindre erhvervsvirksomheder i NFIB, de amerikanske interesseorganisation for mellemstore virksomheder. Bortfalder denne drivkraft kan den amerikanske vækst hurtigt være i nærheden af nul.

Også opbremsningen i salget af boliger har været nærmest chokerende efter udløb af det offentlige tilskud til førstegangskøbere.

Fragtraterne på tørlast, Baltic Dry Bulk, har de seneste uge nærmest været i frit fald. Og den ugentlige opdatering af forbrugertilliden fra ABC News viser fortsat vigende tillid til den økonomiske fremtid hos de amerikanske forbrugere.

Et vigtigt signal er antageligt også et markant dyk i de amerikanske obligationsrenter. Den 10-årige statsobligation ligger nu på samme niveau som i april 2009 lige efter finanskrisens kulmination.

Makroøkonomer ser dette som et signal om, at der er stigende risiko for deflation med faldende priser, ikke mindst afledt af ekstremt hård priskonkurrence mellem virksomheder på grund af stigende overkapacitet, samt lønpres på grund af stigende arbejdsløshed.

Det bør endvidere bemærkes, at der igen er stigende nervøsitet omkring udviklingen i de sydeuropæiske statsobligationer, kreditobligationer og generel den finansielle sektor. Efter mere ro på de seneste uger, er iTraxx Crossover for den finansielle sektor igen på vej mod investorkrav om en stigende risikopræmie.

Også det europæiske interbankmarked oplever forsat anstrengte forhold med et stigende spænd mellem LIBOR og OIS. Det afspejler, at der fortsat er en vis nervøsitet omkring udlån banker imellem. Det vil antagelig være tilfældet, så længe der ikke er en afklaring om, hvordan den græske statsgæld rekonstrueres.

Finansmarkederne er begyndt at fokusere mere på, at det ikke kun er de sydeuropæiske lande, der har problemer med en stigende statsgæld. Det gælder også for Storbritannien og USA, og der kan være grænser for, hvor meget mere de institutionelle investorerne ønsker at købe usikre statsobligationer, hvis statsgælden fortsætter med at stige.

Alternativet er at sætte seddelpressen op i et højere gear i centralbankerne. Men her vil Tysklands eksperiment i den retning i 1930’erne antageligt være en stopklods.

Tags

Anbefalede artikler