Værdipapirer opdelt efter risiko

Når du skal investere i værdipapirer, er det vigtigt at kende de enkelte værdipapirers risiko - altså hvor meget afkastet svinger fra år til år. Her er de mest gænge værdipapirer ordnet efter stigende risiko - lav, middel og høj risiko.

INVESTERING


LAV RISIKO – til den forsigtige investor

 

  • Kontanter i lommen.

 

  • Kontant indestående i pengeinstitut på anfordring.

 

  • Kontant indestående i pengeinstitut med opsigelsesvarsel.

 

  • Obligationer med løbetid på op til 2 år.

 

  • Obligationsbaserede investeringsbeviser med kort løbetid.

 

  • Obligationer med løbetid på mellem 2 og 5 år.

 

  • Obligationsbaserede investeringsbeviser med lang løbetid.

 

  • Obligationer med løbetid over 5 år.

 

 • Obligationsbaserede investeringsbeviser i udenlandske obligationer eller valutakurssikrede højrenteobligationer.

 

 

 

MIDDEL RISIKO – til den moderate investor

  • Obligationsbaserede investeringsbeviser i udenlandske højrenteobligationer, hvor der en valutakursrisiko.

 

  • Brede aktiebaserede investeringsbeviser med globale aktier.

 

  • Aktiebaserede investeringsbeviser med europæiske aktier.

 

  • Aktiebaserede investeringsbeviser med nordiske/ danske aktier.

 

  • Udvalgte danske aktier i store, stabile, veldrevne selskaber med godt indtjeningspotentiale, god ledelse og gode produkter.

 

 • Udvalgte udenlandske aktier i stabile, veldrevne selskaber med godt indtjeningspotentiale, god ledelse og gode produkter.

 

 

 

HØJ RISIKO – til den aggressive investor

  • Aktiebaserede investeringsbeviser med fokus på særlige verdensdele, regioner og brancher.

 

  • Udvalgte danske mid- og small cap-aktier med et spændende indtjeningspotentiale.

 

  • Aktier i helt små virksomheder med et mere usikkert indtjenings- potentiale og/eller løbende driftsunderskud.

 

  • Aktier i udenlandske små og mellemstore selskaber med et spændende indtjeningspotentiale.

 

  • Aktier i udenlandske selskaber beliggende i Asien, Østeuropa, Latinamerika og Afrika.

 

 • Optioner, futures og valuta samt andre finansielle instrumenter.

Tags

Anbefalede artikler