Væn dig til volatile obligationer

Obligationsmarkedet har været ramt af store udsving de seneste uger. Volatiliteten på obligationerne vil fortsætte.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

I de første uger af april 2015 så afkastet af Tysklands 10-årige statsobligationer ud til at være faretruende tæt på at ryge under nul. Så steg obligationsafkastet pludselig igen i midten af april og faldt tilbage igen, inden afkastet i begyndelsen af maj steg til 0,57 pct.. I samme periode var afkastet på britiske statsobligationer gået fra 1,55 pct. til over 2 pct..

Omfanget af denne markante volatilitet satte fokus på opbygningen af den konsensuspositionering, der har været blandt aktørerne over de seneste måneder, og hvor dårligt udstyret obligationsmarkeder er til at klare en situation, hvor stemningen pludselig vender.

 Så hvad lå bag denne nye tankegang? Jeg tror, at investorer havde tre store antagelser, især om Europa, som blev udfordret:

 Antagelse 1: Deflationen var ankommet

Ved begyndelsen af 2015 var inflationsforventningerne blevet trykket, især i Europa. Et uventet hop i olieprisen i april reducerede udsigten til decideret deflation, og inflationsforventningerne steg igen. Pludselig gav det endnu mindre mening at have obligationer med negativt eller ekstremt lavt afkast.

Antagelse 2: Amerikansk og britisk økonomi ville fortsætte med at præstere

Aktørerne forventede, at USA og Storbritannien ville stramme pengepolitikken, som deres respektive økonomier styrkedes. En masse svage amerikanske og britiske første kvartals data sammenlagt med europæiske data, som overraskede positivt, udfordrede denne formodning og gjorde investorerne nervøse.

Antagelse 3: Den europæiske centralbank ville ikke have nok obligationer at opkøbe

I takt med, at afkast faldt i hele Europa, så det ud som om, at der simpelthen ikke ville være nok obligationer at opkøbe som en del af ECB’s massive kvantitative lempelser. ECB havde udtalt, at den ville købe obligationer fra 2 til 30 år i længden, så længe udbyttet var over sin indlånsrente på -0,2 pct.. Men i et forsøg på at drage fordel af lavere låneomkostninger, tog en række regeringer forskud på obligationsudstedelser, dog udeblev den forventede mangel på obligationer.

Nettoudstedelsen af statsobligationer i eurozonen blev positiv i maj. Da det blev klart for alle, at disse antagelser var mere eller mindre ubegrundede, styrtede alle mod nødudgangen på samme tid, hvilket markedet ikke kunne håndtere, og obligationskurserne kapitulerede.

 

Tilbagefør tilbageførslen

Den 19. maj steg kurserne så over hele linjen på de europæiske obligationsmarkeder. Afkastet på obligationer faldt pludselig med 10 basispoint. Hvorfor? Fordi Benoît Coeuré, bestyrelsesmedlem i ECB, holdte en tale, der indikerede, at ECB ville reagere på timingen for obligationsudstedelsen ved at fremskynde dets opkøbsprogram. Coeuré hævdede, at et sådant skridt ikke var et svar på udsvingene, men noget, der var planlagt med henblik på at reagere på »sæsonmønstre i fixed income-aktivitet«. Men det virker sandsynligt, at en pause i sommerudstedelser stadig ville kunne vende eurozonens obligationsudstedelse til negativ i juli.

 

Rid stormen af

De seneste store udsving i obligationsmarkedet understreger, at der er to afgørende faktorer på spil:

  1. Centralbankfolk er de store aktører på markederne, og investorerne er dybt afhængige af deres ord.
  2. Illikviditet på obligationsmarkederne forværrer tilfælde af udsving.

Ingen af de to ser ud til at ændre sig foreløbigt, hvilket betyder, at volatiliteten er kommet for at blive i den nærmeste fremtid. Så hvilke forholdsregler kan du som investor tage for at forberede dig på denne volatilitet?

 

Det er vigtigt at huske, at aktive forvaltere ser volatilitet som en god ting - det skaber muligheder. Men uanset om aktive forvalteres mål er at slå et marked, eller om de er mere begrænsede i deres strategi, tror jeg, at dagens markedsforhold gør det vigtigt at være fleksibel, og at forvalterne er bemyndiget til at anvende eksempelvis derivativer og kan udnytte de bredeste muligheder til rådighed til at sammensætte en portefølje. Det er det, der beskytter mod pludselige bevægelser i markedet, før de sker.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display