Vækst- og Valueaktier

Opdelingen i vækst- og valueaktier siger noget om aktiens aktuelle pris og fremtidige potentiale.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Vækstaktier findes i selskaber, der ikke nødvendigvis har en høj indtjening i dag, men som har et potentiale, der giver løfter om en kraftig stigning i indtjeningen et stykke ud i fremtiden. Aktierne er ofte ret dyre set på kursen på grund af de høje forventninger til fremtiden, men hvis løfterne om en stigende indtjening bliver indfriet, vil kursen efter al sandsynlighed stige yderligere. Vækstselskaberne betaler typisk ikke udbytte, men vælger at geninvestere deres fortjeneste i virksomheden for at skabe yderligere vækst.

Vækstaktier giver mulighed for enorme gevinster, men risikoen er tilsvarende høj, da det ikke er alle virksomheder, der overlever i et vækstmiljø.

Valueaktier
Valueaktier er oftest kendetegnede ved, at der står store, solide selskaber bag, men at selskaberne er plaget af en lav indtjening. Aktierne betragtes typisk som relativt sikre uden risiko for store kursfald. Kursen på valueaktier er typisk lav – især set i forhold til de enorme værdier, som virksomhederne ofte indeholder. Den lave kurs skyldes, at aktiemarkedet ikke har forventning om, at indtjeningen vil stige nævneværdigt i fremtiden. Men netop fordi solide selskaberne stiger stødt og roligt år efter år, kan valueaktier være en rigtig god, langsigtet investering.

Det kan være svært for dig som privat investor at finde frem til de rigtige vækst- og valueaktier. Heldigvis har andre gjort arbejdet for dig. En række investeringsforeninger har specialiseret sig i henholdsvis vækst- og valueaktier og ved at besøge deres hjemmesider kan du se, hvilke aktier de har investeret i. Du kan så enten sætte dine penge i selve investeringsforeningen eller købe nogle af aktierne og spare omkostningen til investeringsforeningen.

Tags

Anbefalede artikler