USA er sandsynligvis allerede i recession

En række nøgletal for USA's økonomi signalerer, at verdens største økonomi allerede er inde i en ny recession.

INVESTERING

Efter endnu en række skuffende amerikanske nøgletal vurderer Aktieugebrevet, at USA står et godt stykke inde i en ny recessionsperiode. Og det er vanskeligt at se, hvad der skal bremse nedturen.

I sidste uge kom meget negative data for erhvervstilliden fra Philadelphia FED, som endnu engang bekræfter billedet af en stejl økonomisk opbremsning. Både for målingen af erhvervslivets aktuelle aktivitet og forventninger på seks måneders sigt, peger pilen nu markant nedad.

Vi lægger særligt vægt på, at målingen af aktuel aktivitet nu har nået en minusscore på niveau med starten af år 2000 og starten af 2008, hvor USA beviseligt stod i starten af en ny recessionsperiode.

Ledende indikatorer signalerer recession

Vi vil også gerne gentage, at to andre af de bedste og mest pålidelige ledende indikatorer for USA’s økonomi nu signalerer recession.

Den ene er ECRI, som de seneste fire uger har ligget under minus 10, der normalt afspejler recession. Den anden er Consumer Metrics, som meget tidligt fanger ændringer i forbrugsmønstrene, der nu signalerer negativ BNP-vækst på 5 %.

Der ligger endvidere et meget klart signal i, at den amerikanske 10-årige obligationsrente fortsætter med at falde. Rentemarkederne reagerer altså meget logisk på de økonomiske udsigter, mens aktiemarkederne er helt afkoblede og ude af sync med virkeligheden. På tre måneder er renten faldet fra ca. 4 % til 2,6 % – det laveste siden januar-februar 2009.

Kritik af de amerikanske myndigheder

Endelig bemærker vi, at der er stigende kritik af de amerikanske myndigheder for stort set systematisk at nedjustere tidligere kvartalstal for BNP-væksten, så forhistorien i de fleste tilfælde har vist sig at være mere negativ end først udmeldt.

Eksempelvis ventes BNP tal for 2. kvartal at blive nedrevideret fra 2,4 % til 1,4 %.

Vi ser negativ BNP vækst i 3. kvartal, altså det aktuelle kvartal, og afsmitning på europæisk økonomi på 3 – 6 månders sigt. Senest har især de tyske væksttal været overraskende. Men det må antages at være en parentes, før USA’s opbremsning rammer Europa. Styrken i afsmitningen vil i høj grad afhænge af udviklingen i USD / Euro og den efterfølgende påvirkning af erhvervslivets konkurrenceevne.

Spænding omkring den kommende uge

Denne uge bliver meget spændende: Kan 1060 niveau holde for S&P 500? Hvis ikke, kan det begynde at gå hurtigt nedad. Den vigtigste joker er aktuelt, om Kina kan komme tilbage som globalt trækdyr for væksten.

Vi bemærker, at råvarepriserne den seneste måned er steget ganske meget. Og det kan være tegn på ny fremgang i Kina, efter flere måneders opbremsning. Vi vil de kommende uger i særlig grad rette kikkerten mod Kina for at afkode signaler, der tyder på ny styrke.

Endvidere er det kinesiske SSE indeks den seneste måned steget efter en længere negativ periode. Det kinesiske indeks har nået underkanten af 100 dages glidende gennemsnit, og brud op gennem det, kan være første signal om, at den globale økonomi måske har bundet for denne gang.

Se tidligere aktieugebreve


 

 

Tags

Anbefalede artikler