USA: Bernanke tilfreds med lempelig pengepolitik

INVESTERING

Den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, er ikke overraskende godt

tilfreds med bankens nuværende lempelige pengepolitik, også selv om et fald i

arbejdsløsheden og en stigning i olieprisen kan give anledning til en

midlertidig stigning i inflationen. Det var budskabet fra centralbankdirektøren

onsdag eftermiddag under den halvårlige høring i Repræsentanternes Hus,

rapporterer Bloomberg News.

Federal Reserve har to primære og ligeværdige mål med sin pengepolitik, nemlig

at sikre en stabil prisudvikling og maksimal beskæftigelse.

Ben Bernanke beskrev onsdag udviklingen i beskæftigelsen som positiv, men

understregede samtidig, at situationen langt fra er normal, og at

arbejdsløsheden stadig ligger højt. Inflationen ventes at stige midlertidigt på

grund af højere benzinpriser.

Bernankes orientering indikerer, at banken vil fortsætte sin pengepolitiske

linje. Den blev senest revideret i januar, hvor bankens beslutningstagere

signalerede, at renten vil forblive lav som minimum til og med slutningen af

2014.

Tags