Under den rolige overflade raser stormen

Det har i nogen tid set positivt ud for aktiemarkederne på kort sigt. Men meget tyder på, at luften er ved at gå ud af ballonen. Erhvervslivets afsætning svigter. Og turbulensen på valuta- og råvaremarkeder tyder på, at helvede også meget hurtigt kan bryde løs aktiemarkerne.

INVESTERING

Udsigterne for aktiemarkederne er netop nu ekstremt usikre. Vi har et stykke tid haft en forventning om en periode på en-to måneder med positive aktiemarkeder. Men meget tyder på, at luften allerede nu er ved at gå ud af ballonen. Aktiemarkedet selv sender et signal om udmattelse – med stilstand under moderat omsætning.

Mens aktiemarkedet nærmest virker interesseløst, raser orkanagtige storme på valutamarkederne, samt på markederne for guld og råvarer. Signalet er meget klart: Der opbygges nu med hastige skridt nye ubalancer, som gør aktiemarkederne mere og mere skrøbelige.

Erhvervslivets afsætning begynder at svigte

Vi har tidligere påpeget, at aktiemarkederne virker meget irrationelle – i forhold til de makroøkonomiske signaler. Eksempelvis kom der fredag meget vigtige data fra de amerikanske indkøbschefer i ISM, som var en kæmpeskuffelse. På trods af lidt bedre økonomiske data den seneste måned, fastholder vi vores opfattelse af, at USA bevæger sig direkte mod negativ økonomisk vækst i 4. kvartal.

Fredagens overordnede ISM-tal viste et fald fra 56,3 til 54,4 – hvilket var stort set som analytikernes forventning på 54,8. Går man ind bag tallene og ser på de fremadrettede del-indikatorer, ser det meget værre ud.

Det drejer sig dels om del-indikatoren for nye ordrer, som faldt fra 53,1 til 51,1 – og altså nu er meget tæt på neutrale 50. Dels om del-indikatoren for lagre, som steg fra 51,4 til 55,6, hvilket afspejler stadig hurtigere lageropbygning (måske på grund af vigende afsætning). Og dels en ordrebeholdning, som er faldet fra 51,5 til 46,5, hvilket afspejler, at ordrebogen nu skrumper. Disse tre tendenser viser efter vores opfattelse et meget klart signal om, at erhvervslivets afsætning begynder at svigte – med risiko for efterfølgende stigende arbejdsløshed.

Dette billede stemmer rigtig godt overens med signalet fra Consumer Metrics Institiute, der de seneste seks måneder har peget i retning af vigende privatforbrug. Ofte vil vigende privatforbrug først afspejle sig i erhvervslivets produktion med flere måneders forsinkelse, fordi effekten skal “arbejde” sig hele vejen gennem systemet fra detailhandel, grossist, ordrebøger og lagre. Billedet understøttes også af de seneste data for forbrugertilliden fra Conference Board, som faldt langt mere end forventet.

Bekymring for valuta- og råvaremarkeder

Vores største bekymring er dog udviklingen på valuta- og råvaremarkederne. US dollar er (sammen med de asiatiske valutaer) på det seneste styrtdykket til ca. 4,5 kr. for en USD, og svækkelsen ser ud til at fortsætte i højt tempo. Råvarepriser, herunder prisen på guld, går i rekord den ene dag efter den anden.

Bag disse forhold ligger noget, der hurtigt kan udvikle sig til noget meget alvorligt. Stigende guldpriser afspejler efter vores vurdering vigende tillid til US dollar (og andre valutaer) som verdens reservevaluta. Der er nu startet en kamp om devalueringer for at styrke de enkelte landes konkurrenceevne, og indtil videre er den store taber Euro – og danske kroner.

De markant stigende råvarepriser vil snart ramme virksomhedernes indtjening. Og stigende priser på kornprodukter på grund af naturkatastrofer, bl.a. i Rusland og Pakistan, vil også ramme virksomhedernes indtjening, give højere fødevarepriser og i værste fald udløse social uro i de fattigste lande.

Aktierne rolige på overfladen, men …

På trods af alle disse enorme risici og usikkerheder, holder de amerikanske aktier sig nogenlunde stabile. Vi bemærker dog, at det meget vigtige retningsgivende indeks for halvledere (sox.x) nu er nået til underkanten af 200 dages glidende gennemsnit. Kan sox.x bryde op gennem den psykologisk vigtige modstand, kan der være flere kræfter i aktiemarkederne.

Falder S&P 500 igen under 200 dages glidende gennemsnit omkring 1115-1120 – mod det aktuelle niveau omkring 1140, vil vi opfatte det som et advarselssignal – og hvor SP 500 indeks sandsynligvis atter skal ned for at teste 1040 eller 1060.

Under alle omstændigheder skal man som investor ikke lade sig snyde af, at tingene på overfladen tilsyneladende ser rolige ud. Under den rolige overfalde raser stormene, og meget hurtigt kan der ske det, at helvede også bryder løs på aktiemarkerne. De seneste uger turbulens på valuta- og råvaremarkeder afspejler med al tydelighed dette.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler