Ugens aktie-analyse

Morten W. Langer fra AktieUgebrevet giver her sit syn på mulighederne og faldgruberne på det aktuelle aktiemarked

INVESTERING

Vi har i en periode været negative på aktiemarkedet, men efter en grundigere analyse af drivkræfter, ser vi markant stigende sandsynlighed for at der kommer kursstigninger på 1-3 måneder sigt. Den korte version af vores analyse er følgende:

  • For det første holder centralbankerne fortsat hånden under aktierne.
  • For det andet vil de markant lavere energipriser og råvarepriser booste både lønsomhed i virksomhederne og forbrugernes købskraft (hvilket altså kan stimulere privatforbrug og generel samfundsvækst).
  • For det tredje er den europæiske centralbank nu tvunget til at skrue markant op for blusset, for at forhindre en deflationsspiral.

Det sidste forventer vi vil ske snart med opkøb af statsobligationer og erhvervsobligationer, og måske allerbedst: Målrettet stimulering af ekstern finansiering af de mindre og mellemstore virksomheder, som fortsat lider hårdt under kreditklemmen og bankernes manglende risikovillighed.

Vores kortsigtede syn på makroøkonomien er uændret negativt. Men der er store drivkræfter, som på 6-9 måneders sigt vil kunne styrke økonomierne ganske markant. Og som bekendt er aktiemarkederne som regel 3-9 måneder foran den makroøkonomiske virkelighed, vi kan se. Og derfor kan et aktierally de næste måneder meget vel være forløberen for den kommende bedring af den globale økonomi, som må følge i kølvandet på lavere råvarepriser og lavere energipriser. Største risiko er fortsat, at tilliden til centralbankernes gigantiske pengepolitiske eksperiment pludselig fordufter, og så kan det fortsat se meget sort ud.

Vi har på baggrund af denne analyse i AktieUgebrevets Pensionsportefølje nu øget investeringsandelen markant. To af de nye indkøb vil vi gennemgå her: For det første har vi til porteføljen indkøbt FLSmidth, som længe har ligget underdrejet på grund af faldende priser på metalråvarer og kobber. Historisk har FLS-aktien fulgt udviklingen i disse råvareprisindeks meget tæt, fordi det indikerer, hvordan lønsomhed er hos FLS’ vigtigste kunder inden for mineindustrien.Overraskende har FLS aktien de seneste uger vist pæn styrke, selvom eksempelvis CRB Metal indeks ikke er steget, men blot stabiliseret. De udenlandske finanshuse har skruet ned for deres massive nettosalg i aktien, og de kan altså være på vej tilbage som nettokøbere. Og endelig har det betydning for vurdering af FLS, aktien at den inden for de seneste uger har været nede og runde det laveste niveau i fem år. Med udsigt til bedring af de globale konjunkturer om 6-9 måneder, vil FLS aktien kunne gå meget stærkt frem.

Endelig venter analytikerne fortsat ca. 10 % fremgang i driftsresultat fra 2014 til 2015, hvilket modsvarer en aktiepris på 12 gange overskuddet. Det svarer til et indirekte effektivt afkast på 8 %, baseret på overskud i forhold til aktiepris. Det kan godt konkurrere med de aktuelle tæt på nulrenter på korte obligationer og bankbogen.

Et af vores andre nye indkøb er Carlsberg, som er blevet ramt hårdt af et vigende marked i Rusland. I forhold til analytikernes forventninger til overskud de kommende år, handles aktien til 12-13 gange overskuddet, hvilket er markant mindre end konkurrenterne. Det er vanskeligt at vurdere, hvad der sker i Rusland, og der kan meget vel komme negative valutaeffekter i Carlsbergs regnskab fra den kurssvækkede Rubel.Vi lægger vægt på, at aktien ser ud til at have indarbejdet det aktuelle risikobillede, og at der fra dette udgangspunkt er betydeligt større upside end downside. Det er dog også en af de aktier, hvor vi har fastsat et stop loss, som gerne skulle kunne begrænse kurstabet ved en ny glidende bevægelse nedad. Vi bemærker samtidig, at aktien ligger tæt på den bund, som har været de seneste år omkring 500-520, og at de udenlandske finanshuse ser ud til at have forstærket deres nettokøb i aktien de seneste 3-4 uger.

Grundlæggende er vores strategi at satse på de lidt mere risikofulde aktier, som det seneste halve år har fået mange kurstæsk. De mere sikre og solide aktier er den seneste måned efter vores vurdering allerede steget så meget, at prissætningen igen er blevet anstrengt. Derfor skal man nu vende blikket mod aktier som er relativt billige, og som vil blive begunstiget af bedre økonomiske konjunkturer. Man kan spørge om, hvorfor vi så ikke skal afventer de bedre konjunkturer, før vi begynder at købe ind. Svaret er enkelt: så vil det være for sent, for så er netop de aktier allerede steget markant.

Tags

Anbefalede artikler