Udsigt til stille og rolig aktienedtur

De seneste måneders budskab om et moderat spirende opsving holder ikke længere. Det peger mod sivende aktiekurser.

INVESTERING


Det negative scenarie for aktierne er nu ved at bide sig fast.

Den negative tendens kan dog blive brudt af en positiv afsmitning fra den japanske genopbygning og/eller fra en ny amerikansk hjælpepakke i form af QE3 fra den amerikanske centralbank. Begge dele anser vi for sandsynlige. Men hvornår?

Lige nu peger de økonomiske signaler nedad, og på den helt korte bane er er ikke udsigt til nye politiske hjælpepakker (ud over for Grækenland).

Længere nede i analysen vil vi gennemgå de seneste meget negative makroøkonomiske nøgletal, men først lidt om, hvordan vi forventer aktiemarkedet vil reagere:

For det første ser vi kun tøvende tilbagefald, da mange fortsat tror på, at aktierne kommer hurtigt tilbage (som de plejer). De fleste økonomer og analytikere har de seneste måneder ivrigt spredt budskabet om et moderat spirende opsving (og det gør nogle af dem stadig). Men den holder ikke længere vand.

For det andet forventer vi, at der kommer en positiv korrektion indenfor de næste 1-2 uger, efter det markante fald i USA i slutningen af den forgangne uge. Det er sandsynligt med et hurtigt fald mod 1280-1290, efterfulgt af en korrektion op mod 1310-1320.

For det tredje har udsalget de seneste dage ikke været overbevisende. Kursfaldene torsdag og fredag skete under stadig mindre omsætning end onsdag. Det vidner om en tro på, at aktierne snart skal korrigere op igen.

For det fjerde ligger det vigtige halvlederindeks (sox.x) fortsat i en afventende position – mellem 50 dages glidende gennemsnit i ca. 435- 440 og 200 dages glidende gennemsnit i 405-410. Vi skal have et bekræftet brud op eller ned gennem disse pejlemærker for at have et klart signal om en ny mere varig trend.

Negative nøgletal

Her er nogle af den seneste uges nøgletal:

PMI-målingerne for Euroland viser for maj markant tilbagegang, fra 58,0 til 54,6. Mest dramatisk er faldet i delindikatoren for ordreindgang, som dykkede fra 57,4 til 53,3. Faldet i fremstillingsindustriens output på fem %-point (fra 60,2 til 55,2) på en enkelt måned, var det næststørste i målingens historie. Forklaringerne på faldet i Euroland er mange:

- For det første slår effekterne af højere råvarepriser nu for alvor igennem

- For det andet rammer brud på leverancer fra Japan nu

- For det tredje lavere økonomisk vækst i Kina

- For det fjerde store finanspolitiske stramninger i flere sydeuropæiske lande

- For det femte en højere kort ECB rente

- For det sjette svækket konkurrenceevne som følge af en styrket Euro

I USA kom beskæftigelsesrapporten fra ADP ud med et plus på skuffende 38.000 nye arbejdspladser i den private sektor, mod 177.000 måneden før. Samtidig faldt ISM fra de amerikanske indkøbschefer fra 60,4 til 53,5, og med et endnu større fald i forventning til ordreindgang. Citigroups Economic Surprise indeks, der måler faktiske nøgletal i forhold til analytikernes forventninger, er nu på det laveste siden i slutningen af 2008 – i forlængelse af Lehmann Brother krakket.

Synkron økonomisk opbremsning

Aktuel er der altså tale om en synkron økonomisk opbremsning i Kina, Europa og USA. Med mindre der sker et brud af den negative udvikling i en eller to af disse regioner, ser vi stor risiko for en mere alvorlig økonomisk opbremsning, måske i form af en ny recession.

Vi forventer dog også, at myndighederne før en sådan recession får lov til at folde sig ud, vil gribe ind med nye stimulanspakker.

Problemet er her, at der er grænser for, hvor meget nationale myndigheder fortsat kan sælge nye statsobligationer for at finansiere disse hjælpepakker, uden at tilliden ryger til både obligationerne og værdien af almindelige “penge”.

Det er i det lys, man også skal se guldprisernes fortsatte himmelflugt, da guld nu anses for at være den eneste sikre “valuta”, som ikke lige pludselig udsættes for en kraftig devaluering eller anden form for værdiforringelse.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler