Udsigt til kraftigt kursdrop i Skjern Bank

Aktionærer i Skjern Bank gør klogt i at sælge deres aktier hurtigst muligt, da alt tyder på et kraftigt kursfald, når banken i løbet af 4. kvartal 2012 udsteder 3 - 4 millioner nye aktier

INVESTERING

Med jævne mellemrum er det muligt at forudsige den fremtidige kurs på en aktie ganske præcist, hvis man baserer sine spådomme på historiske data i kombination med almindelig matematik.

En sådan aktie er den lille Skjern Bank-aktie, hvis ledelse har annonceret en kapitaludvidelse, der i bedste fald skaffer banken cirka 200 millioner kroner i ny aktiekapital.

Men da aktien kun handles i begrænset omfang, har markedet ind til videre ikke reageret nævneværdigt på den annoncerede kapitalforhøjelse. Aktien handles i dag den 18. oktober til kurs 91, men burde falde med 45 - 50 procent i kraft af teknikken bag en aktieudvidelse.

De tidligere erfaringer med emissioner fra Spar Nord, Nordfyns Bank og Hvidbjerg Bank har nemlig vist os, at kursen ret hurtigt dratter ned mod emissionskursen, hvilket erfaringsmæssigt har givet et kursfald på 25 - 45 procent.

Derfor kan det være en god idé at sælge sine aktier inden kursfaldet for alvor sætter ind, for så senere at købe dem tilbage til en lavere kurs, lyder det fra analytiker Johnny Madsen fra Dansk Formue- og Investeringspleje.

”Men risikoen er naturligvis, at hvis alle bruger denne metode, kan det blive sværere at genkøbe aktien til en attraktiv kurs”, anfører han.

Kursen skal falde 50 kroner

Meget taler dog for, at et salg her og nu bliver en god forretning for de aktionærer, der når at komme af med aktien i tide. Skjern Bank handles aktuelt til en indre værdi på 24 øre, hvilket kan synes billigt.

Sammenlignelige banker handles typisk til cirka 50 øre for en krones indre værdi i banken. Problemet med Skjern Bank er blot, at banken skal ud i en kæmpe emission, hvilket udvander aktionærernes ejerandel ganske kraftigt.

Baseret på de oplysninger banken allerede har leveret, kan vi regne os frem til, at Skjern Bank skal udstede cirka 4,5 millioner nye aktier, hvilket femdobler antallet af aktier i banken.

Emissionskursen for de nye aktier bliver sandsynligvis lagt fast omkring 45 kroner. Ifølge redaktionens simulering i vor beregningsmodel, vil hver aktie vil få tildelt fire tegningsretter, som hver giver ret til køb af en aktie til emissionskursen på 45.

Tegningsretterne vil den første dag under emissionsforløbet blive handlet til mellem 9 og 10 kroner. Og hvis forløbet fra tidligere emissioner i bankaktier gentager sig, vil vi se et konstant fald i kursen på tegningsretterne, der under emissionens sidste dage til kunne fås til måske et par kroner.

En ny aktie for 47 kroner

Dermed kommer en ny aktie til at koste 47 kroner, hvilket har gjort det til en god forretning for de aktionærer, der solgte i tide til den nuværende kurs omkring 91.

Om det nu i større eller mindre grad går som vi har forudset, er naturligvis umuligt at garantere. Til støtte for vores antagelse om en slutkurs på 50 - 55 kroner tæller dog den kendsgerning, at Skjern Bank i så fald bliver handlet til en kurs/indre værdi på 47 øre. Dermed vil banken være prissat på niveau med sammenlignelige banker.

Tags

Anbefalede artikler