Udnyt urbaniseringen til at forrente din opsparing med 9% om året.

Investeringsnyheden, Koncenton Metropol Ejendomme, giver dig nem adgang til de største spilleres fordele. Gennem de stabile driftsindtægter fra boligejendomme i København og Aarhus, kan du nu kombinere løbende udbytter med en solid opsparing.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Vidste du, at 50% af verdens befolkning i dag bor i storbyer, og at tallet forventes at stige til 75% i 2050? I EU er det 40% og i Danmark bor 34% i store byer (World Urbanization Prospects).

København oplever en tilvækst på 12.000 borgere om året og mangler hvert år 2.500 nye boliger. I Aarhus er væksten på 4.000 borgere om året, og fælles for begge byer er, at tomgangen på lejligheder er under 0,07%. Der er akut mangel på boliger, og det ser ikke ud til at ændre sig de næste mange år.

HVORFOR ER DÉT RELEVANT FOR DIG SOM INVESTOR?
Fordi du med Koncentons nye projekt, Koncenton Metropol Ejendomme, ved et indskud fra DKK 750.000 har mulighed for at udnytte væksten i København og Aarhus til at forrente din opsparing med 9% om året. Heraf modtager du årlige aktieudbytter på 4,5%, mens de resterende 4,5% er opsparing i form af gældsnedbringelse (bestil materiale her).
80% af ejendommene i porteføljen vil ligge i København, mens 20% vil ligge i Aarhus, og der investeres udelukkende i boligudlejningsejendomme med en stærk drift, der gør det muligt at kombinere løbende udbytter med en solid opsparing - uden at der budgetteres med ejendomsværdistigninger.

NEM ADGANG TIL DE STORE SPILLERES FORDELE
Da porteføljen udelukkende vil bestå af store udlejningsejendomme, der normalt er forbeholdt de største aktører på markedet, opnår du de stordriftsfordele, der ligger i at indkøbe større ejendomme, herunder billigere kvadratmeterpriser. Desuden behøver du ikke selv at bekymre dig om køb, finansiering, vedligeholdelse og administration af ejendommen.

FINANSIERING MED FAST LAV RENTE OG UDEN HÆFTELSE
Projektets gennemsigtighed styrkes af, at 70-75% af ejendommenes indkøbspriser finansieres via kreditforeningslån med faste, lave renter, som medvirker til, at gælden hurtigt nedbringes. Som investor hæfter du ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver kun har sikkerhed i porteføljens ejendomme.

LØBENDE EXIT-STRATEGI ALLEREDE EFTER 5 ÅR
Koncenton Metropol Ejendomme tager afsæt i et 10-års budget, men for at optimere investeringens likviditet er der indarbejdet en exit-strategi allerede efter 5 år. Dette er en unik mulighed, hvis boligmarkedet og hermed projektets aktieværdi udvikler sig så lukrativt, at det vurderes fordelagtigt at afhænde investeringen tidligere end forventet.

ANVISNINGSRET TIL OVER 100 LEJLIGHEDER I KØBENHAVN OG AARHUS
Som investor i projektet får du anvisningsret til alle boligerne, hvormed du, et familiemedlem eller en bekendt får adgang til +100 lejligheder i København og Aarhus, samtidig med at du modtager årlige udbytter på 4,5% og forrenter din opsparing med gennemsnitligt 9% p.a. over 10 år.


Bestil materiale om projektet her

_________________________________________________________________

KENDETEGN VED INVESTERING I KONCERTON METROPOL EJENDOMME

Boligejendomme i København (80%) og Aarhus (20%) med max 5% erhverv
Gns. årlig forrentning på 9% over 10 år (uden budgetterede værdistigninger)
Årlige udbytter på 4,5% og opsparing på 4,5% via hurtig gældsnedbringelse
Anvisningsret til lejlighederne (over 100 boliger i København og Aarhus)
Exit-strategi allerede efter 5 år
Ingen hæftelse ud over egenkapitalindskud
Minimumsinvestering på DKK 750.000

_________________________________________________________________

HVORFOR ER KONCENTON METROPOL EJENDOMME EN FORNUFTIG INVESTERING?

Prisudvikling 
Lejligheder i København og Aarhus er over 20 år steget med +6,5% om året
Ingen tomgang 
I København er tomgangen 0,02% og i Aarhus er tomgangen 0,06%
Risikospredning 
Spred din ejendomsinvestering på flere ejendomme og minimer risici
Et stærkere afkast 
Få et alternativ til obligationer - et solidt afkast, der er uafhængigt af aktier
Stabile udlejningspriser 
Til trods for, at prisen på ejerlejligheder kan falde, har udlejningspriserne i København og Aarhus historisk set vist sig at være stabilt opadgående

LÆR MERE OM DINE FORDELE

Vil du vide mere om, hvordan du med Koncenton Metropol Ejendomme opnår god risikospredning og forrenter din opsparing med 9% om året - uden at du behøver at bekymre dig om indkøb, vedligeholdelse og ejendomsadministration?

Bestil gratis materiale om projektet og dine muligheder som investor – Klik her

 

Tags

Anbefalede artikler