Udnyt tabet på First North-aktierne i år

Har du lidt et større tab på investering i First North-aktier, er det en økonomisk fordel at sælge aktierne i år. Sælger du aktierne inden årsskiftet, kan du nemlig modregne tabet med op til 45 procent i din personlige indkomst. Efter årsskiftet falder skatteværdien til højst 42 procent.

INVESTERING


Ligger du inde med en portion First North-aktier, har du sandsynligvis tabt en god slat penge på investeringen.

Samtlige 28 selskaber, som minibørsen har rummet, eller som stadig er noteret på First North, er nemlig faldet i kurs siden børsintroduktionen.

Men hvis du har mulighed for at sælge aktierne, kan du få skattevæsenet til at betale op mod halvdelen af tabet.

Reglen gælder også, selv om du ikke har nogle gevinster at modregne tabet i, da der er tale om unoterede aktier.

Har du eksempelvis købt for 200.000 kroner aktier i Zepto Computers ved emissionen tilbage i november 2006, vil værdien af de 6.250 aktier i dag være skrumpet til cirka 36.000 kroner.

Negativ aktieindkomst

Sælger du aktierne, vil du have realiseret et tab på 164.000 kroner, hvilket giver en pæn rabat på årets skattebetaling. Har du ikke handlet andre aktier i årets løb, vil du få en negativ aktieindkomst på de nævnte 164.000 kroner.

Når det drejer sig om beregning af aktieskatten, behandles en negativ aktieindkomst på samme måde som en positiv indkomst, men blot med modsat fortegn. Af de første 48.300 kroner får du et nedslag i din personlige skat på 28 procent.

Af beløbet op til 106.100 kroner får du en skatterabat på 43 procent, mens du af beløb over modtager en rabat på 45 procent. Samlet giver det en skatterabat på 68.433 kroner, som bliver modregnet i skatten på din personlige indkomst.

Svært at sælge

Problemet med mange af de små First North aktier er imidlertid, at der ikke bliver handlet ret meget i aktierne. Du kan derfor risikere, at det bliver vanskeligt at få solgt selv en lille portion aktier til en rimelig kurs.

Imidlertid er der intet til hinder for, at du sælger aktierne til eksempelvis din fætter eller til dit pensionsdepot. At du så senere skulle skifte mening og købe aktierne tilbage igen, er som udgangspunkt ikke i konflikt med børsreglerne.

Ifølge OMX er en sådan transaktion som nemlig lovlig så længe, at der ikke er tale om et bevidst forsøg på at manipulere kursen op eller ned. Der skal med andre ord være tale om en reel kurs, der befinder sig på niveau med de senest handlede kurser i aktien.

En reel handel

Rent skattemæssigt er der heller intet i vejen for at sælge aktierne til sin fætter eller til sit eget pensionsdepot. Ifølge chefkonsulent i SKAT, Henrik Møller Nielsen, vil der i begge tilfælde være tale om et reelt salg.

I princippet kan skattevæsenet imidlertid tilsidesætte handlen, hvis der skulle være mistanke om en kurs, der afviger for meget fra de senest handlede kurser.

Indtil videre har SKAT dog ikke haft nogle sager af den type og Henrik Møller Nielsen fastslår derfor, at en eventuel godkendelse eller mangel på samme vil bero på en “konkret vurdering”.

Ønsker du at være på den sikre side, kan du bede om et bindende forhåndstilsagn fra SKAT. Du stiller blot skattevæsenet et eller flere konkrete spørgsmål og indbetaler 300 kroner i gebyr.

Tags

Anbefalede artikler