Typer af obligationer

Der findes flere forskellige slags obligationer på markedet. Her får du en kort beskrivelse af de væsentligste.

INVESTERING

Når du skal handle med obligationer, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige typer. De vigtigste er stats- og realkreditobligationer samt erhvervsobligationer.

Statsobligationer

Danske statsobligationer bliver udstedt af staten for at dække underskuddet på statens budget eller finansiere nye veje, sygehuse eller skoler. Den danske stat har en meget høj kreditværdighed, og risikoen for at miste de investerede penge er derfor meget, meget lav. Faktisk vil kun en statsbankerot kunne forhindre dig i at få dine penge.

Realkreditobligationer

Danske realkreditselskaber udsteder obligationer til finansiering af ejendomskøb for private og virksomheder. Realkreditselskaberne har ikke samme kreditværdighed som staten, men det er solide virksomheder, og risikoen for tab er meget lav.

Erhvervsobligationer

Danske virksomheder kan udstede obligationer for at finansiere fremtidig vækst eller for at dække underskud. Risikoen ved danske erhvervsobligationer afhænger af, hvilken virksomhed der har udstedt obligationer, og hvilken økonomisk situation virksomheden befinder sig i.

De såkaldte ejendomsobligationer er udstedt af virksomheder, der investerer i fast ejendom. Obligationerne har sikkerhed inden for den yderste del af pantets værdi og er derfor væsentligt mere usikre end realkreditobligationer. I realiteten kan sikkerheden i obligationmerne sammenlignes med sikkerheden pantebreve, hvilket er baggrund for en væsentlig højere rente end på almindelige realkreditobligationer.

Udenlandske obligationer

Ud over danske obligationer er der mulighed for at købe udenlandske stats- og erhvervsobligationer. Risikoen afhænger af, hvilke stater og virksomheder der har udstedt obligationerne.

Mange af disse obligationer er forbundet med høj risiko og kaldes derfor ofte “junk bonds” – hvad enten de er udstedt af eksempelvis den meget lidt kreditværdige venezuelanske stat eller af en amerikansk virksomhed med høj gæld. Den høje risiko bliver opvejet af en høj effektiv rente, men der er risiko for, at udstederen hverken er i stand til at betale renter eller hele lånet tilbage.

Obligationer kan rubriceres efter udsteder, hvilket giver et overordnet billede af kreditrisikoen ved obligationerne.

HØJ RISIKO  

ERHVERVSOBLIGATIONER: Varierende grad af risiko afhængig af udstederens kreditværdighed. Som hovedregel mindre kreditværdige end realkreditobligationer. *Lavrisiko-obligationer: Eksempelvis 5,12 % Amagerbanken med udløb i 2011 og en effektiv rente på 4,73 %. *Højrisiko-obligationer: Eksempelvis 7 % Keops med udløb i 2015 og en effektiv rente på omkring 7 %. SPECIAL-OBLIGATIONER: *Indekserede obligationer: Eksempelvis 0 %. Kommune Invest Kina 08. Afkastet er typisk knyttet til udviklingen i en række aktieindeks, valutakurser eller råvareindeks. Ofte sikret indløsning til kurs 100 med mulighed for afkast på 5 – 20 % årligt. REALKREDITOBLIGATIONER: Som hovedregel de mest sikre papirer efter statsobligationer. *Standard: Eksempelvis 4 % Nykredit 2038 med en effektiv rente på 4,81 %. Standarden er en obligationstype, hvor investor kan gå glip af kursstigningerne ved et rentefald, da obligationerne risikerer at bliver førtidsindfriet til kurs 100. Fås med løbetider på op til 30 år. *RTL-obligationer: Eksempelvis 2 % Nykredit 2007 med en effektiv rente på 3,30 %. Typisk lån med kort løbetid, der benyttes som rentetilpasningslån. Obligationerne kan ikke førtidsindfries og afdrages som stående lån, hvor hele hovedstolen forfalder ved udløb. *Indeksobligationer: Eksempelvis 2,5 % Nykredit 2054. Som kompensation for den lave rente ydes et skattefrit inflationstillæg. STATSOBLIGATIONER: Som hovedregel de mest sikre obligationer. *Danske obligationer. Eksempelvis 4 % 2016 med en effektiv rente på 3,81 %. Maksimal grad af sikkerhed med hensyn til betaling af afdrag og renter. Kreditrisikoen er med andre ord meget lav. *Statsgaranterede obligationer: Eksempelvis 2 % Skibskredit 2013 med en effektiv rente på 3,93 %. Obligationerne har en kreditrisiko på linie med almindelige danske statsobligationer. Er formelt set en erhvervsobligation.LAV RISIKO

Tags

Anbefalede artikler