Trifork - en overset vækstaktie

Trifork er i stærk vækst, og årsomsætningen udgør for tiden i cirka 200 millioner kroner. Aktien er attraktivt prisfastsat.

INVESTERING

Flere end 6 millioner mennesker anvender hver uge forretningskritisk software udviklet af den danske virksomhed, Trifork. Virksomheden har bl.a. udviklet Danske Banks mobile netbankapplikation, og kundekredsen omfatter virksomheder i mange brancher. Blandt andre større kunder kan nævnes Credit Suisse, Grundfos, DONG Energy og Lægemiddelstyrelsen.

Stærk vækst

Trifork er stiftet af den nuværende ledelse i 1996 og blev børsnoteret i 2007. Tidligere var virksomheden kendt under navnet, Eastfork Object Space (EOS). Trifork er i stærk vækst, og årsomsætningen udgør for tiden i størrelsesordenen DKK 200 mio. Virksomheden vokser bl.a. gennem disciplinerede tilkøb, hvor der skønnes at være potentiale i kraft af supplerende og skalerbare produkter og markeder samt sammenfaldende virksomhedskultur. Det er dog værd at hæfte sig ved, at ca. 60% af egenkapitalen er bundet i immaterielle aktiver, hovedsagelig goodwill, kundekreds og udviklingsprojekter.

Tredjedel af omsætningen fra udlandet

Omkring en tredjedel af salget genereres i udlandet, og halvdelen af den samlede omsætning skabes indenfor cloud-computing, hvor der bl.a. er udviklet datadelingsteknologi. Trifork afholder løbende en række IT-konferencer, og her opsamles viden om ny teknologi samt opnås kontakt med kompetencer i branchen samtidig med, at virksomheden markedsføres. Der ligger generelt et potentiale i at styrke kunderelationerne med henblik på at opnå øget gensalg og flere løbende forretninger. Vi anser det positivt, at ledelsen direkte og indirekte kontrollerer over halvdelen af virksomheden, men sammenholdt med den begrænsede børsværdi bevirker det, at aktien er illikvid. Kun ca. 4% af aktiekapitalen er placeret hos udenlandske investorer.

Risiko for priskonkurrence

Blandt virksomhedens største risici ser vi priskonkurrence, begrænsede indtrængningsbarrierer, aftagende innovationskraft, integrationsrisici forbundet med opkøb og udfordringer med fastholdelse af nøglemedarbejdere i den løbende ekspansion. Endelig er virksomheden og dens adm. direktør eksponeret for en sigtelse om kursmanipulation i forbindelse med børsnoteringen. Vi skønner dog ikke, at sagen er substantiel. Til gengæld er vi en anelse skeptiske med hensyn til argumentationen om, at den adm. direktørs schweiziske domicil er formålstjenligt udfra forretningsmæssige perspektiver. Vi mener umiddelbart, at ledelsens nærhed til udviklingsorganisationen er mere afgørende end nærheden til kunderne men anerkender vigtigheden af impulser fra potentielle brugere.

Attraktiv pris

Aktien handles til en noget lavere prissætning end SimCorp på grund af større finansiel risiko, ringere lønsomhed og mindre likviditet, men det er vores vurdering, at Trifork’s vækst- og lønsomhedspotentiale er større. Vi anser aktien for at være attraktiv prisfastsat, men som investor må man være forberedt på forholdsvis store kursudsving som følge af implicitte vækstforventninger.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display