Tre værktøjer til at spekulere i faldende kurser

Foruden de investeringsværktøjer, vi gennemgår herunder, kan man også spekulere i kursfald ved hjælp af optioner og futures, som dog er mere komplekse instrumenter. Læs mere om instrumenterne under Aktieskole 5.

INVESTERING

‘Side 1: Tre værktøjer til at spekulere i faldende kurser’

Shorthandel (aktielån)

 

Sådan virker det: Ved shorthandel sælger du aktier, du ikke ejer. Dette gøres ved at låne aktierne, som siden skal leveres tilbage. Er kursen i mellemtiden faldet, kan du tilbagekøbe aktierne til en lavere kurs, og din gevinst er forskellen mellem salgskursen og den lavere tilbagekøbskurs. Udlåneren kan eksempelvis være pensionsfonde, der har aktierne langsigtet.

 

Udbydere: Nogle banker tilbyder muligheden til udvalgte kunder, andre slet ikke. Spørg din egen bank. De eneste, der på systematisk vis udbyder shorthandel til alle kunder, er internetmægleren Nordnet, der i øjeblikket giver mulighed for at shorte 37 danske aktier foruden en bred vifte af udenlandske værdipapirer. Man kan dog også shorte udvalge papirer hos Etrade, men kun ved tilbagekøb af aktierne samme dag.

 

Pris: Prisen er en kombination af et vederlag for at låne aktierne samt almindelig kurtage ved salg og tilbagekøb. Hos Nordnet og Etrade er der intet vederlag for aktielånet ved tilbagekøb samme dag. Ellers koster det hos Nordnet en administrationsafgift på 250 kroner for danske aktier samt 4 procent i rente (pro anno). Ligger du med en shortposition i en aktie, mens der udbetales udbytte, skal du betale udbyttet til udlåneren af aktien (udbytterefusion).

 

Marginkrav: 20-30 procent (hos Nordnet).

 

Beskatning: Ifølge Landskatterettens seneste afgørelse på området (SKM2004.51. LSR) beskattes nettogevinster som personlig indkomst efter statsskattelovens § 4 f. Tab er ikke fradragsberettigede. Vederlag og udbytterefusion skal indgå ved opgørelsen af gevinsten. Beskatning sker ved realisation.

 

Konklusion: Administrationsafgiften er høj, og rentesatsen på 4 procent gør ondt, hvis man holder sin shortposition over længere tid. Den værste egenskab ved produktet er dog, at der ikke er fradrag for tab.

‘Side 2: Tre værktøjer til at spekulere i faldende kurser’

Tags

Anbefalede artikler