Tre gode nordiske aktier

Finansbankens chefstrateg, Nils Thygesen, udpeger her tre attraktive nordiske aktier, som han ser gode muligheder i øjeblikket.

INVESTERING

G4S er gearet til vækst:
Stærkt varemærke og god markedsposition
Noteret: OMX Copenhagen
Baggrund for anbefaling:
G4S’s følsomhed over for store udsving i verdensøkonomien er relativt begrænset, selv om selskabet er indirekte eksponeret over for erhvervsejendomsmarkedet gennem vagttjenesterne, der udgør cirka 70 procent af omsætningen. G4S har nemlig gode muligheder for løbende at tilpasse omkostningsstrukturen. Desuden er mange kontrakter langtløbende, og andelen af lønsomme kontrakter med offentlige myndigheder er siden 2004 fordoblet til cirka 27 procent af omsætningen.

Stigende statsgæld de næste år kan udgøre både muligheder og trusler for G4S afhængigt af den politiske prioritering mellem offentlige besparelser og outsourcing. Værdihåndtering repræsenterer omkring 20 procent af omsætningen, og dette marked er karakteriseret ved høj vækst, robuste indtjeningsmarginaler og defensive træk. Markedspositionen på de fleste markeder er god, og omkring 24 procent af omsætningen skabes på emerging markets, hvor konkurrencen er begrænset.

G4S har et stærkt varemærke, virksomhedens organiske vækst er god, og hidtidige tilkøb er gennemført på disciplineret vis. G4S genererer robuste pengestrømme, og balancen er sund med nettorentebærende gæld på cirka 76 procent af egenkapitalen.

FLSmidth & Co.:
Solidt årligt afkast
Noteret: OMX Copenhagen
Baggrund for anbefaling:
Trods de senere måneders betydelige kursstigninger er det vores vurdering, at der fortsat er langsigtet værdi i aktien underbygget af økonomisk fremgang på navnlig vækstmarkederne. Såvel cementfabrikdivisionen som divisionen for mineudstyr indeholder strukturelt potentiale.

Køb af aktien er derfor en måde at eksponere sig på i en virksomhed, der har erfaring med vækstmarkeder i store dele af verden. Derved undgår investor eksponering i udenlandske virksomheder, der kan være omfattet af vanskeligt håndgribelige, regnskabsmæssige og regulatoriske forhold. FLSmidth er yderst velkapitaliseret og således i stand til at udnytte den økonomiske krise til opkøb af attraktive virksomheder, der kan styrke konkurrenceevnen.

Fortum
Solidt årligt afkast
Noteret: OMX Helsinki
Baggrund for anbefaling:
Fortum er Nordens største elforsyningsvirksomhed med vand- og kernekraft som største energikilder. Virksomheden står derfor stærkt, når det drejer sig om CO2- venlighed. Fortums stærke frie pengestrømme og den erklærede målsætning om at udlodde 50-60 procent af det forholdsvis stabile overskud i udbytte betyder, at man som investor opnår direkte afkast omkring 5 procent årligt.

Markedsprisen for elektricitet ligger for tiden på forholdsvis lave niveauer, og såvel sæson- som konjunkturbestemte forhold kan den kommende tid understøtte elektricitetsprisen. Virksomhedens balance er robust med nettogæld på kun cirka 70 procent af egenkapitalen og soliditetsgrad på cirka 40 procent.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display