Tjek selskabets indtjening: ROI vs. ROIC

"Return on Invested Capital" mod "Return on Investment". Det lyder næsten ens, men forskellen er stor.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Helt kort er forskellen på ROI og ROIC følgende:

ROI viser den procentvise gevinst ved en enkelt eller flere investeringer, mens ROIC viser, hvor effektivt en virksomhed skaber mere værdi med dens investeringer. Som nøgletal er ROIC måske en anelse undervurderet, for det giver dig rigtig god mulighed for at følge med i virksomhedernes årlige udvikling.

ROI i detaljen

Oversat fra engelsk betyder ROI "Return on Investment" eller på mundret dansk "fortjeneste". Definitionen på ROI er:

ROI = (indtjening på projektet - investeringen)/investeringen.

Investerer du for eksempel 15.000 kroner i en aktie og tjener 20.000 kroner, vil din ROI være 33,33 pct.

ROI bliver typisk målt på egenkapitalen, hvor du kan se, at er ROI positiv, har du tjent penge på din investering. Bliver ROI negativ, har din investering givet et negativt afkast. 

ROIC i detaljen

ROIC står for "Return On Invested Capital" - altså afkastet på den kapital, som en virksomhed har investeret.

Definitionen på ROIC er:

ROIC = (selskabets driftsoverskud - skat)/den investerede kapital.

Ved at udregne ROIC kan du se, hvor dygtig en virksomhed er til at skabe overskud med sine investeringer. Som ROI bliver ROIC udregnet i procent. Et højt ROIC viser, at selskabet foretager gode investeringer, der tjener penge til sine aktionærerne, mens et lavt ROIC viser det modsatte.

Her er det også vigtigt at kigge på, hvordan ROIC bevæger sig. Et stigende ROIC peger i retningen af, virksomheden er på vej mod noget større. Falder nøgletallet derimod indikerer det, at selskabet har det svært med enten deres investeringer eller konkurrencen på markedet.

Du finder ROIC under "Nøgletal" i begyndelsen af virksomhedens årsrapport.

Modsat ROI, hvor tidsperspektivet ikke er en vigtig faktor, bliver ROIC typisk beregnet over et enkelt år.

Tags

Anbefalede artikler