Tid til at gå i medicinalaktier

Johnson & Johnson aflægger regnskab i januar 2020 og fremhæves af Nordeas investeringsstrateg Andreas Østerheden som en af de aktier, man skal holde øje med.

  Foto: PR Foto  

INVESTERING

Hvor er amerikansk økonomi på vej hen? Verdens­økonomien? Januar kan give et fingerpeg, når de store amerikanske selskaber rapporterer om indtjeningen i det sidste kvartal af 2019. Flere af disse selskaber er verdens største. JP Morgan, verdens største bank. Caterpillar, verdens største producent af bygge- og anlægsmaskiner og et pejlemærke for den globale industricyklus og byggeaktiviteten. Amazon, verdens tredjestørste selskab målt på markedsværdi, forbrugernes gevinst og detailhandelens mareridt. Microsoft, Apple, Facebook og Google – verdens største it-giganter.

Men alle disse selskaber har udfordringer af forskellig art. Vi er i den sene fase af den økonomiske cyklus, og det er ikke der, hvor banker, byggesektoren og industriselskaber klarer sig bedst. Amazon er også i en cyklisk følsom branche, men den største udfordring er her risikoen for reguleringer af forskellig art – Jeff Bezos’ selskab har fået for stor magt. Samme udfordring står de andre it-kæmper også overfor – og måske mere vigtigt – overordnet følger indtjeningen ikke med i it-sektoren globalt set, som opgjort for jan.-nov. 2019 var steget 45 pct. (i DKK), mens indtjeningsvæksten i tredje kvartal viste et minus på 2 pct., påpeger investeringsstrateg i Nordea Andreas Østerheden.

Hvor skal man så kigge hen? Medici­nal­sektoren, sektoren med det defensive islæt i form af, at efterspørgslen efter medicinal- og sundhedsprodukter er nogen­lunde upåvirket af konjunkturerne, siger Andreas Østerheden.

“Vi har overvægt på medicinalsektoren, som har pæn organisk vækst og god indtjening og plejer at klare sig godt i den sen­cyk­liske fase. Derfor kan det være relevant at se på medicinal­giganter som Johnson & Johnson, verdens største medicinal­selskab.”

Andreas Østerheden henviser til en interes­sant graf, der viser, at medicinal­branchen i 2019 har haltet efter det brede marked, og det er ikke normalt i en sencyklisk fase.

“Normalt stiger medicinalsektoren, når ISM-fremstillings­indekset falder under 55, men det skete ikke i år, hvor sektorens afkast har haltet efter det brede marked. Så det kan være et godt tidspunkt at gå ind på,” siger Andreas Østerheden.

En forklaring på, at medicinalsektoren har haltet efter, er usik­kerheden omkring mulig regulering af medicinalbranchens priser – noget som Demokraterne agiterer for. Den risiko er til stede, om end det har meget lange udsigter. Men det ændrer ikke ved, at medicinalaktier er gode langsigtede investeringer, understøttet af stigende levealder og aldrende befolkninger. Og giganter som Johnson & Johnson har brede produktpaletter og pipelines, god organisk vækst og solide cash flows.

Tags

Anbefalede artikler