TDC: Ikke en aktiesprinter, men der er muligheder

I sidste uge valgte bestyrelsen i TDC at fyre topchefen Carsten Dilling efter flere års økonomisk ørkenvandring. Investorerne er med god grund skeptiske.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Halvårsregnskabet fra TDC bragte mere af det som investorerne er blevet vante til og efterhånden trætte af. Fortsat generelt tab af kunder og en efterfølgende kurslussing som på få dage barberede mere end 10 pct. af aktieværdierne. Lyspunkterne bestod i, at de tilkøbte aktiviteter i norske GET går en anelse bedre end forventet, og at kundeafgangen trods alt er stagnerende/faldende. Efter en pauvre udvikling er investorerne blevet vænnet til at være yderst nøjsomme og tælle fremgangen i millimeter snarere end decimeter.

Kunder går mere op i pris

Der er mange årsager til og gode forklaringer på, at TDCs aktiekurs er så markant under pres, som tilfældet er:

  • TDC har for få virksomhedskunder

  • You-See er aldrig for alvor blevet danskernes Tv-selskab i en skala, som TDC burde kunne lykkes med

  • Nok er TDC en nordisk virksomhed, men har udover GET i Norge reelt ingen tyngde uden for Danmark. Eksklusive GET fylder Norge/Sverige lidt over 13 pct. her. Inklusive GET er omsætningsandelen på 23 pct.. Når TDC ikke er stærke nok på hjemmebanen, giver det uvilkårligt problemer.

  • TDCs varemærker er ikke stærke nok

Ovenstående kan sammenskrives til, at TDC ønsker at udbyde et kvalitetsprodukt med deraf følgende høje(ere) priser. Kunderne har svært ved at se forskellen i de udbudte produkter og vil først og fremmest blot have en lav pris. TDC overvurderer styrken og værdien af sine varemærker - sælger for lidt til for lave priser med for høje omkostninger. Det er TDCs udfordringer kort fortalt.

Europas laveste mobilpriser

Mobilpriserne i Danmark er meget lave. Rent faktisk nyder de danske forbrugere godt af nogle af de laveste priser til private kunder i Europa. I 1. halvår 2015 var ARPU (Gennemsnitlig indtægt per kunde) for de private kunder på 115 kr. per måned, hvilket er tæt på status quo fra sidste år (119 kr.). Korrigeres der for købekraft, har vi i Danmark givetvis de laveste priser i hele Europa og blandt de laveste i hele verden. Da TDC samtidig i sagens natur har et dansk omkostningsniveau, er det ikke særlig mærkeligt, at indtjeningen bl.a. her lider markant.

Teleselskaberne i Danmark ligger som de har redt. De seneste 10-15 år er det lykkedes for start-ups at kapre de større teleselskabers kunder ved at underbyde netværksudbyderne og senere sælge disse kunder tilbage til på skift TDC, Telenor og Telia. Denne fortsatte priskrig - mellem fire netværksudbydere, som er for mange, og bliver reduceret til tre med Telenor/Telias netværkssamarbejde - har udhulet selskabernes indtjeningsmuligheder. Analogien til benzinmarkedet, hvor priskrige har gjort kunderne mere prisfølsomme og –opmærksomme, ligger lige for.

Høj gældsætning udstiller svag indtjening

Købet af norske GET var vigtigt af flere årsager. Dels for at forsøge at få gang i væksten og fjerne billedet af en stadig mere skrumpende forretning, som lignede en ”sidste mand lukker og slukker”. Dels fordi GET ser ud til at være mindre pris- og konkurrenceudfordret end TDCs øvrige forretninger. Købet af GET var dyrt, men også nødvendigt. Finansieringen er nok billig, men gælden lægger samtidig beslag på TDCs handlefrihed. Gæld/EBITDA (ofte anvendt kreditindikator fra kreditvurderingsbureauerne) ligger på 2,8. Det er ikke faretruende højt, men for højt i forhold til en for svag indtjening.

Kan udbyttet fastholdes?

Investorerne kan fortsat øjne en helårsforrentning på 5,5 pct., beregnet ved en aktiekurs på 45 og med 2,50 i samlet årlig dividende. Det er attraktivt, ikke mindst i en tid hvor statsobligationsrenterne er noget nær nul og også set i forhold til andre selskabers udbetaling. Investorerne frygter dog, at indtjeningen er for svag til at kunne opretholde det udbytte, som i mangel af vækst, er blandt få identificerbare kurstriggere.

Fra udfordringer til muligheder

TDCs udfordringer er åbenlyse og kendte. Indtjeningen er for lav. Varemærkerne er for svage på et prisfokuseret marked. Omkostningerne er nok blevet nedbragt, men fortsat for høje i forhold til det, som kunderne er villige til at betale for produkterne. TDC fylder for lidt uden for Danmark, til at de for alvor kan siges at være en skandinavisk aktør, og på det vigtige danske hjemmemarked har de ikke den markedsdominans, som kunne være ønskelig og hæve indtjeningen.

Alt sammen er dog kendte størrelser. Bestyrelsens fyring af Carsten Dilling som adm. direktør i sidste uge, kan dårligt tolkes som andet, end at der nu skal ske noget andet og bedre. Efter min mening er mulighederne for, at indtjeningen og kundeafgangen kan have ramt bunden eller være tæt derpå, bedre, end hvad der er den generelle opfattelse. Det bliver ikke nogen sprint, men snarere et 10.000 meters løb, som skal vindes. Løb af denne længde har det med at blive afgjort på sidste omgang, og derfor er TDC ikke nogen kortsigtet aktiehurtigløber, men for de investeringstålmodige. Skulle der komme en konsolidering, kan noget dog se lysere ud for TDCs aktionærer, end hvad der er den generelle opfattelse.

Note: Per Hansen ejer selv aktier i TDC.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display