Taberne med de nye aktieregler

Den nye lovgivning for beskatning af aktier åbner for en række nye attraktive muligheder, mens andre huller og finter bliver afviklet.

INVESTERING

Som en alternativ børneopsparing var det tidligere oplagt at investere i aktier i barnets navn, så man kunne udnytte dets frikort, men det er slut med de nye regler.

Stop for børns aktiehandel

Vi har tidligere argumenteret for, at børn med fordel kunne investere i aktier for evt. opsparing eller for børneopsparingsmidler fra forældrene og på den måde udnytte deres personfradrag. Her var gevinster på aktier ejet i under 3 år nemlig kapitalindkomst og dermed skattefrie, hvis de kunne rummes i personfradraget.

Den mulighed eksisterer ikke fremover, hvor alle aktiegevinster er aktieindkomst, der beskattes med mindst 28%. Personfradraget kan ikke udnyttes til aktieindkomst.

Luk dit investeringsselskab

Det kan som udgangspunkt ikke længere betale sig at foretage sine aktieinvesteringer i selskabsregi.

I et anpartsselskab eller et aktieselskab beskattes man først med 28% af overskuddet i selskabet og siden med op til 43%, når pengene udloddes til privat brug.

Dermed vil aktiegevinster blive beskattet hårdere, end hvis man investerer som privatperson, hvor man nøjes med de maksimalt 43% i skat.

En undtagelse er dog, hvis man ejer aktierne i over tre år i sit selskab. Så vil evt. kursgevinster være skattefrie i selskabet, og man slipper med de maksimalt 43%, når man trækker pengene ud.

Her kan det altså stadig være en fordel at investere via et selskab, da man her selv bestemmer, hvornår man trækker pengene ud til beskatning.

Den mulighed har man ikke som privatperson, her beskattes gevinsterne, når de realiseres. Muligheden for at styre skatten skal dog vejes op mod de omkostninger og det besvær, der er forbundet med at drive et selskab.

Slut med skattefrie gevinster

Mange mindre private investorer har hidtil nydt godt af den såkaldte 100.000-kroners regel, hvor gevinster er skattefrie efter tre års ejertid, hvis den samlede værdi af aktiebeholdningen har holdt sig under et vist beløb (136.600 kroner for enkeltpersoner i 2005). Efter 31. december 2005 er det endegyldigt slut med den mulighed, hvis man ikke er kommet med på vognen inden da.

Tags

Anbefalede artikler